Bacha na Mozarta!

Bacha na Mozarta! je první a jediný abonentní cyklus staré hudby na Moravě, který ve své dramaturgii přináší velké kantátové, oratorní, operní i symfonické tituly z období renesance, baroka a klasicismu ve stylové interpretaci a na dobové nástroje. Cílem projektu je přiblížit publiku vedle velkých světových děl také objevné dramaturgické tituly v četně mnoha Českých premiér (C. P. E. Bach – Die Auferstehung, J. Ch., J. Mysliveček – Montezuma, F. X. Richter – Requiem, Deposizione dalla Croce, G. P. Telemann – Daniel v jámě lvové aj.).

Od roku 2018 je cyklus významně rozšířen z Brna i do měst Zlínského kraje.

Cyklus se může uskutečnit jen díky finanční podpoře

 • Ministerstva kultury ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Zlínského kraje
 • Magistráru statutárního města Brna
 • Státního fondu kultury ČR
 • a dalších….
 • Kompletní seznam partnerů naleznete zde

Záštitu nad cyklem laskavě převzali:

 • JUDr. Bohumil Šimek – hejtman JM kraje
 • Jiří Čunek – hejtman Zlínského kraje
 • Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle – biskup brněnský
 • JUDr. Markéta Vaňková – primátorka statutárního města Brna
 • Ing. Tomáš Soukal – radní pro kulturu JM kraje
 • Mgr. Miroslav Kašný – radní pro kulturu Zlínského kraje

Patroni cyklu:

 • Barbara Maria Willi – cembalová virtuózka, profestorka JAMU
 • Adam Plachetka – sólista Vídeňské státní opery a host Metropolitní opery New York a Královské opery Covent Garden v Londýně