Programová nabídka

Aktuální programová nabídka (PDF)

¡Ay, Santa Maria!

Za vlády Filipa II. Habsburského vzkvétala na královském dvoře i v chrámech hudba podobně, jako tomu bylo v Praze, na dvoře […]

Bach, C. P. E.: Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, (H.777)

Druhým nejstarším a patrně nejznámějším synem Johanna Sebastiana Bacha byl Carl Philipp Emanuel (1714 – 1783). Druhé jméno – Philipp […]

Bach, J. S.: Janovy pašije

Velký pátek 7. 4. 1724 poskytl Johannu Sebastianu Bachovi příležitost zcela nového druhu. Toho roku totiž trval půst déle, než […]

Bach, J. S.: Kantáty – Světské vs. duchovní

Mnoho ze světských kantát Johanna Sebastiana Bacha se nedochovalo do dnešní doby. Každopádně právě podle světských kantát, které byly psány […]

Bach, J. S.: Kantáty

Bachovy kantáty tvoří samostatný žánr ve vokálně-instrumentální hudbě vrcholného baroka. Hudebně navazují na duchovní díla italského a zejména německého raného […]

Bach, J. S.: Magnificat D dur (BWV 243)

Úvodní Magnificat svými třemi údery vysílá dík k nebesům: Otce, Syna a Ducha Svatého. Mezzosopránové Et exsultavit vytváří jásavou atmosféru […]

Bach, J. S.: Moteta

Vrcholným obdobím moteta je šestnácté století. Hovoříme zde o tzv. Proimitovaném motetu. Všechny hlasy dosahují rovnoprávnosti, a tudíž zaniká cantus […]

Bach, J. S.: Mše h moll (BWV 232)

Missa solemnis toni Si minoris, velká mše h moll, nebo slengově „hámolka“,tak bývá nazývána královna mešní hudby, dílo Einsteina hudebního […]

Bach, J. S.: Vánoční Kantáty

Vánoční kantáty Johanna Sebastiana Bacha k nám promlouvají autentickou řečí konkrétních Vánočních svátků protestantského Německa první poloviny 18. století. Snad […]

Bach, J. S.: Velikonoční kantáty

Bachovy kantáty tvoří samostatný žánr ve vokálně-instrumentální hudbě vrcholného baroka. Hudebně navazují na duchovní díla italského a zejména německého raného […]

Bach, J. S.: Velikonoční kantáty I

Program, který je vhodný zejména pro Velikonoční období, nikoliv však výlučně. Každé z děl se svým způsobem dotýká tématiky Velké […]

Bach, J. S.: Velikonoční kantáty II

Trvalo to celé 19. století, než si hudba J. S. Bacha definitivně vybojovala své místo a ve 20. století se […]

Bach, J. S.: Velikonoční oratorium

První verze díla byla uvedena jako kantáta pro Velikonoční neděli v Lipsku 1. dubna 1725 pod názvem Kommt, gehet und […]

Bach parodický

Program představí nejen vrcholnou ukázku parodování coby obvyklé tvůrčí metody epoch minulých, ale též jedinečný doklad symbiózy duchovního a světského […]

Barokní inspirace

Sborový koncert Czech Ensemble Baroque Choir je elitním uskupením zpěváků, kteří díky svému sólistickému potenciálu dokáží hudbu prodchnout mimořádnou, jednotnou […]

Benda – Kramář – Vranický

České hvězdy světového klasicismu. Prioritní postavení v českých hudebních dějinách zaujímají čeští, moravští a slezští skladatelé, kteří se díky pobělohorskému […]

Brosmann: O vos omnes

O tom, že k velkolepým barokním kompozicím nebyl vždy potřebný slavný dvůr či bohatý mecenáš by mohlo vypovědět dílo skvělého piaristy […]

Buxtehude, D. Membra Jesu Nostri (BuxWV75)

Dietrich Buxtehude(1637 – 1707) napsal cyklus sedmi kantát vztahujících se k sedmi částem těla Ukřižovaného (k hlavě, kolenům, rukám, boku, […]

Byrd, W., Purcell, H.: Anthems

Koncert vokálního ansámblu Czech Ensemble Baroque s doprovodem bassa continua. Dramaturgie koncertu čerpá z bohaté tradice vokální-sborové tvorby v Anglii. […]

Caldara, A.: Harmonie planet

Dvorní kapelník Karla VI. Antonio Caldara píše roku 1723 v souvislosti s pražskou korunovací vladaře oslavnou kantátu ke jmeninám císařovny […]

Caldara & Händel

Vídeňský dvorní skladatel Antonio Caldara patří k neprávem zapomenutým skladatelům. V českých zemích byla Caldarova duchovní hudba velmi rozšířená. Repertoárový průzkum dochovaných […]

Capricornus, S: Jubilus Bernhardi

Samuel Capricornus (1628 – 1665) byl nejvýznamnější skladatel, který kdy v minulosti působil na Slovensku. Byl mimořádně nadaný a pilný. […]

Cavalieri, E.: Rappresentazione di anima et corpo

Scénické/koncertní provedení oratoria z roku 1600 na libreto A. Manniniho ( 1618) Emílio de Cavalieri, nebo Emilio dei Cavalieri byl […]

Cavalli: Requiem

Missa pro defunctis per octo vocibus Mše za zemřelé pro osm hlasů Rekviem které Francesco Cavalli zkomponoval krátce před svou […]

Concerti Grossi | Händel – Bach – Corelli

Termín „Concerto grosso“ používá již v roce 1591 ve svých Intermediích Cristofano Malvezzi, avšak kořeny formy sahají do vokálně – […]

Flecha Mateo: Ensaladas

Ensaláda je typickou španělskou madrigalovou formou. Název znamená v doslovném překladu „salát“ a s nadsázkou tak poukazuje na fakt, že […]

Fux, J. J.: Kaiserrequiem

Ačkoliv se Johann Joseph Fux sám považoval více za teoretika a pedagoga, než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. […]

Gesualdo: Responsoria pro Feria V in Coena Domini

Texty Responsorií jsou spojeny s umučením Ježíše Krista.Gesualdova emocionálně nabitá hudba ve stylu „ madrigali spirituali “ šokovala již v […]

Händel, G. F.: Acis and Galatea (HWV49)

Händelova opera – masque z roku 1718 na text Johna Gaye /tvůrce Žebrácké opery/ patří k nejhranějším Händelovým dílům. Tragický […]

Händel, G. F.: Alexander’s Feast

„The Power of Music“, oratorium pro sóla, sbor a orchestr HWV75 Když George Fridrich Händel přijel v roce 1710 do Londýna, […]

Händel, G. F. Dixit Domius

HWV232 Händel tuto svoji brilantní a nápaditou skladbu napsal v pouhých jednadvaceti letech. Zazněla roku 1707 jako součást takzvaných Římských […]

Händel, G. F.: Israel in Egypt (HWV54)

Izrael v Egyptě je páté z devatenácti oratorií, která Händel složil v Anglii. Zkomponování celého velkolepého díla mu zabralo pouhých […]

Händel, G. F.: Juda Makabejský (HWV 63)

Juda Makabejský je po Mesiáši nejslavnějším Händelovým oratoriem. Toto postavení mezi Händelovými oratorii však nezískal ani tak hudebními kvalitami, jako […]

Händel, G. F.: Mesiáš (HWV 56)

Oratorium Mesiáš je Händelovým neznámějším a nejpopulárnějším oratoriem. Dílo vzniklo během léta 1741 a kompoziční proces samotný je opředen mnoha […]

Händel, G. F.: Saul, HWV53

Saul (HWV 53), tříaktové oratorium G. F. Händela na libreto Charlese Jennense dějově vychází z biblických událostí První knihy Samuelovy. […]

Händel, G. F.: Triumf času a pravdy

Oratorium pro sóla, sbor a orchestr HWV 71 První a zároveň poslední Händelovo oratorium… Händel uvedl dílo během své padesátileté […]

Haydn, J.: Il Mondo della Luna (Hob. XXVIII/7)

Haydn zvolil pro komickou operu Život na Měsíci na námět Carla Goldoniho o smyšlené zápletce typu italské buffo opery, kde […]

Haydn, J.: Il ritorno di Tobia

Haydnovo oratorium Il ritorno di Tobia (Návrat Tobiášův) je prvním skladatelovým oratoriem. Dílo je psáno ve stylu metastasiovské ideje oratoria jako […]

Haydn, J.: Stvoření (Hob. XXI/II)

Rakouský skladatel, následovník Händelův, chtěl napsat to, co jeho idol nedokončil – tedy příběh Stvoření podle Johna Miltona. Chtěl završit […]

Haydn, M.: Der Traum

Mladší bratr Josepha Haydna svou hudební dráhu začal podobně jako Joseph ve svatoštěpánském sboru ve Vídni. Když císařovna Marie Terezie poprvé slyšela Michaela […]

Hudba za doby Rudolfa II.

S nástupem rodu Habsburků na český trůn začala domácí kultura přijímat četné impulzy z celé Evropy. V polovině 16. století […]

Charpentier, M.A., Lully, J. B.:Te Deum

Období francouzského baroka patří mezi vrcholy historie evropské kultury. Ve vzácném porozumění se v něm protnula snaha „Krále slunce“ Ludvíka […]

Janáček, L.: Rákós Rákóczy

Původní Janáčkův „balet“ Rákoš Rákoczy s podtitulem „Obrázek z Moravskéko Slovenska s tanci a zpěvy od Augustina Bergera, Jana Herbena […]

Linley, T.: Píseň Mojžíšova

Záhadná postava Thomase Linleyho jr. (1756 -1778) vstupuje do hudební historie krátce, leč jeho dílo působí mezi skladateli hraniční éry, […]

Lully, J. B.: Král Slunce

Hudebně taneční pořad je koncipován jako scénické představení o dvou částech. Hudebním obsahem je instrumentální suita z Lullyho baletních komedií […]

Lux æterna – vokální koncert

Vokální ansámbl CEB v duchovním programu „…a světlo věčné ať jim svítí“ plného naděje, spojující renesanci, baroko a současnost. Lux […]

Martinů, B.: Kytice

Scénické provedení kantáty pro smíšený a dětský sbor, sóla a orchestr Scénické provedení Kytice, cyklu skladeb pro sóla, smíšený a […]

Monteverdi, C.: Combattimento

Combattimento: Víra – Naděje – Láska Scénická koláž Combattimento obsahuje výběr ze 7. a 8. knihy madrigalů Claudia Monteverdiho – […]

Monteverdi, C.: Madrigaly

Madrigal je často označován, jako forma, v níž se nejryzeji odráží duch italského renesančního umění. Jeho básnický tvar byl od […]

Monteverdi, C.: Mariánské nešpory

Mariánské nešpory z roku 1610 (Vespro della Beata Vergine da concerto, composta sopra canti fermi, doslova Koncertantní nešpory blahoslavené Panny, […]

Monteverdi, C.: Selva morale e spirituale

Selva morale e spirituale (Les mravní a duchovní) je Monteverdiho nejvýznamnější antologií duchovních skladeb od Nešpor z roku 1610. Sbírka […]

Mozart, W. A.: Don Giovanni – verze 2016

Opera oper, Don Giovanni – Potresataný prostopášník, opera o smrti, jak ji nazval sám Mozart, mohutné drama lidského chtíče a […]

Mozart, W. A.: Don Giovanni – verze 2006

Opera oper, Don Giovanni – Potresataný prostopášník, opera o smrti, jak ji nazval sám Mozart, mohutné drama lidského chtíče a […]

Mozart, W. A.: Requiem (KV 626)

Jen těžko by se ve světovém hudebním repertoáru hledala skladba opředenější větší dávkou tajemství a spekulací, jako Mozartovo Requiem. Moderní […]

Mozart, W. A.: Symfonie

„Jak záhadná je Mozartova hudba! Všechny motivy, zvraty, fráze – vše, co je možné nazvat hudebním vokabulářem – nám připadá […]

Mozart, W. A.: Velká mše c moll

Mozartově duchovní tvorbě dominují dvě velká díla – Velká mše c moll a Requiem. Najdeme mezi nimi celou řadu spojitostí: […]

Mozart, W. A.: Vesperae Solennes de Confessore (KV 339)

František Ignác Tůma studoval nejprve v Praze u jezuitů, kde absolvoval filozofická studia, byl tenoristou v kostele sv. Jakuba na […]

Mysliveček, J.: Montezuma

Motezuma, tříaktová opera seria, jejíž děj vychází z legendy o aztéckém vládci Motezumovi II. měla premiéru v lednu roku 1771. […]

Olomoucké symfonie

V rámci festivalu baroko Olomouc 2015 byly nastudovány, v novodobé světové premiéře uvedeny a pro ČRo natočeny čtyři symfonie dvou […]

Orff, C.: Catulli Carmina

Hudebně-taneční projekt jdoucí napříč žánry. Jedná se o velkolepé scénické pojetí Orffova díla ve verzi pro velký smíšený sbor, soprán, […]

Palestrina, G. P. : Missa Papae Marcelli

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594) byl od dvanácti let vokalistou římského chrámu Sancta Maria Maggiore, od devatenácti se […]

Paralely – Vokální koncert

Duchovní texty zhudebněné starými mistry i nejhranějšími a nejuznávanějšími autory dneška Czech Ensemble Baroque Choir je elitním uskupením zpěváků, kteří […]

Pocta Českému baroku

Velcí piaristé Moravy a Slezska Brosmann a Mašát Na poli hudby a hudební výchovy se u nás v období baroka […]

Purcell, H.: King Arthur (Z.628)

Podtitul této velké výpravné pětiaktové semiopery zní Britská čest. Autor libreta, John Dryden, nazývá také dílo „Dramatickou operou“, což přesně […]

Purcell, H.: Óda na svatou Cecílii (Z328)

Sláva buď Tobě, jasná Cecílie, nechť Tvůj um a Tvá láska v našich srdcích žije. Nechť dokoná se britských luhů […]

Purcell, H.: Te Deum (Z232)

Henry Purcell se narodil v hudebnické rodině, jeho otec byl zpěvákem královské kaple (Chapel Royal). Zemřel, když bylo synovi 5 […]

Rameau, J. P.: Platée

Komická opera – Ballet Boufon Hudba: Jean-Philippe Rameau Libreto: Adrien-Joseph Le Valois d’Orville J. P. Rameau je autorem četných motet, […]

Richter, F. X.: Deposizione dalla croce

František Xaver Richter byl jedním z vedoucích představitelů a vedle J. V. Stamice jednou z nejvýraznějších osobností Mannheimské školy, která […]

Richter, F. X.: Requiem Es dur

František Xaver Richter byl jedním z vedoucích představitelů a vedle J. V. Stamice jednou z nejvýraznějších osobností Mannheimské školy, která […]

Richter, F. X.: Super flumina Babylonis

František Xaver Richter byl jedním z vedoucích představitelů a vedle J. V. Stamice jednou z nejvýraznějších osobností Mannheimské školy, působil v Manheimu a […]

Richter, F. X.: Te Deum

František Xaver Richter byl jedním z vedoucích představitelů a vedle J. V. Stamice jednou z nejvýraznějších osobností Mannheimské školy, působil […]

Ryba, J. J.: Česká mše Vánoční

Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby je beze sporu nejznámější a nejhranější českou skladbou tohoto rozsahu. Přestože je stavěná stejně […]

Ryba Originally

Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby je beze sporu nejznámější a nejhranější českou skladbou tohoto rozsahu. Přestože je stavěná stejně […]

Salieri, A.: Requiem

Osobnost italského skladatele, pedagoga a dirigenta Antonia Salieriho, opředena mýtem o nevraživosti vůči Mozartovi, vedoucí k jeho chladnému zavraždění, je […]

Slavíček rajský – barokní Vánoce

Tradiční Vánoční koncert se známými melodiemi, ale přesto něčím ojedinělý… Další z nezvyklých spojení přináší hudbu dobového barokního ansámblu s […]

Schütz, H.: Geistliche Chormusik

Heinrich Schütz se narodil v Köstritzu a jeho výjimečné hudební nadání objevil Moritz von Hassen-Kassel. Zpíval jako chlapec v pěveckém […]

Schütz: Musikalische Exequien

Heinrich Schütz složil toto slavné dílo pro významnou příležitost, kterou byl pohřeb jeho panovníka Heinricha Posthumuse Reußa 1635/1636. Ze tří […]

Stravinski, I.: Svatba

Stravinského balet Svatba (Svaděbka, Les Noces) jsou zhudebněná ruská pořekadla a říkanky ve scénickém provedení pro zpěváky a tanečníky. Stravinskij […]

Tafelmusik

Hudba a víno k sobě patří již po mnoho let. Nepředstavujte si ale na tomto koncertě podřadné konvenční kusy hrané […]

Telemann, G. P.: Daniel v jámě lvové

Der aus der Löwengrube errettete Daniel (TWV deest) Oratorium pro sóla, sbor a orchestr Během liturgického roku 1730 -1731, vytvořil […]

Telemann, G. P.: Der Tag des Gerichts

Der Tag des Gerichts (TWV 6:8) je oratorium pro sóla, sbor a orchestr, které Telemann zkomponoval, jako své poslední oratorium v […]

Telemann: Klingende Geographie

Je těžké uvěřit, že stále existují díla z Telemannova pera, která jsou pro dnešní hudební svět nová – vskutku „hudební […]

Trojí Stabat Mater

Stabat Mater dolorosa (Matka bolestná stála) je některými křesťany považována za jednu ze sedmi největších latinských hudebních sekvencí všech dob. […]

Tůma, F. I: Moteta pro královnu

Kapelnické angažmá na dvoře královny Alžběty Kristýny Brunšvické, matky Marie Terezie a vdovy po císaři Karlu VI., bylo zlatým obdobím […]

Tůma, F. I.: Requiem c moll

Jméno Františka Ignáce Tůmy bývá uváděno mezi osobnostmi naší hudby na důležitém místě.  Má mnoho společného s Janem Dismasem Zelenkou, […]

Tůma, F., I.: Te Deum (1745)

Jméno Františka Ignáce Tůmy bývá uváděno mezi osobnostmi naší hudby na důležitém místě.  Má mnoho společného s Janem Dismasem Zelenkou, […]

Vánoce českých kantorů

Hudba českých kantorů představovala velmi významnou epochu v dějinách naší hudební historie.  Kantorské povolání se velmi často v rodinách dědilo […]

Vivaldi, A.: Dixit Dominus (RV595)

ÚČINKUJÍ Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir Soli: • Soprán: Barbora Sojková, Kamila Zbořilová • Alt: Kamila Ševčíková • Tenor: […]

Vivaldi, A.: Dorilla in Tempe (RV 709)

Opera, které si mezi svými ostatními díly vysoce cenil i sám autor, není dnes často hraná. Pro tuto inscenaci byly […]

Vivaldi, A.: Gloria & Magnificat

Gloria in D (RV 589) je jednou z nejznámějších barokních duchovních kompozic. Jedná se již o druhé Vivaldiho zpracování tohoto […]

Vivaldi, A.: Salmi a due cori

V době, do které se roku 1678 narodil Antonio Vivaldi, měla hudba znějící v italských chrámech velmi důležitou úlohu. Vycházela […]

VivaTldi

V roce 2018 oslavíme 340 výročí od narození jednoho z nejvýraznějších průkopníků formy concerta grossa a sólového koncertu, Antonia Vivaldiho. […]

Vokální koncert – barokní inspirace romantiků

Czech Ensemble Baroque Choir je elitním uskupením zpěváků, kteří díky svému sólistickému potenciálu dokáží hudbu prodchnout mimořádnou, jednotnou emocí a […]

Zelenka, J. D.: Te Deum D dur (ZWV146)

Při objevování „Českého“ tématu souborem Czech Ensemble Baroque nemůže zůstat v opomenutí hudební génius, jehož neotřelé a inovativní kompoziční techniky […]

Zrunek, G.: Harmonia pastoralis

Mši F dur, zkomponoval po dlouhou dobu neznámý hudebník druhé poloviny 18. století, františkán Georgius Zrunek. Kompozice je jedinečnou kombinací […]

Recitál Adama Plachetky: Händel Oratorio Arias

“Per aspera ad astra!”, toto Herkulovo zvolání: “Utrpením ke hvězdám!” vyjadřuje nejlépe cestu génia barokní hudby G. F. Händela k […]

Recitál Adama Palchetky: Händel oratorio Arias (Verze 2019)

“Per aspera ad astra!”, toto Herkulovo zvolání: “Utrpením ke hvězdám!” vyjadřuje nejlépe cestu génia barokní hudby G. F. Händela k […]

Recitál Adama Plachetky: Molieri

V pořadí druhý společný projekt sólisty Metropolitní opery v New Yorku, basbarytonisty Adama Plachetky a souboru Czech Ensemble Baroque. Na […]

Recitál Jean-Françoise Lombarda

Jean-François Lombard je vycházející hvězdou na poli Evropské – nejen barokní – hudby. Pro svou přirozenou vysokou hlasovou polohu, lehkost, […]

Recitál Ludmily Peterkové

Recitál první dámy českého klarinetu, která přednese díla W. A. Mozarta a jiných velkých mistrů klasicismu na klasicistní klarinet za […]