Koncertní mistr

Koncertními mistry našeho orchestru jsou Elen Machová, Josef Žák nebo Peter Zajíček.

Elen Machová

absolvovala konzervatoř  a  Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor hra na housle. Nyní se specializuje na autentickou interpretaci hudby 16. -18. století. Absolvovala mistrovské kurzy hry na barokní housle pod vedením Johna Hollowaye, Chiary Banchini, Annegret Siedel, Enrica Gattiho, Simona Standage, Wielanda Kuijkena aj. V současnosti se též profesionálně věnuje hře na barokní violu a violu da gamba. Působí jako koncertní mistr orchestru Czech Ensemble Baroque a Musica Florea. Dále je stálou členkou souboru Collegium 1704 a Ensemble Inégal. Je též vyhledávanou komorní i sólovou  houslistkou/violistkou a často je pozívána ke spolupráci do dalších tuzemských a zahraničních ansámblů. S těmito tělesy se zúčastnila řady významných mezinárodních hudebních festivalů. Spolu s výše uvedenými ansámbly pořídila mnoho nahrávek na CD, pro Český rozhlas, Českou televizi a zahraniční media. Působí pedagogicky na Filozofické fakultě Masarykovy university v Brně, kde vyučuje obor hra na barokní housle a ansámblová hra, a na Základní umělecké škole Veveří v Brně. Každoročně je zvána na mezinárodní semináře a kurzy jako lektorka.


Josef Žák

se narodil v Praze roku 1984. Po studiích hry na housle na Pražské konzervatořiHochschule für Musik v Drážďanech a Hudební fakultě AMU v Praze se zaměřil na interpretaci hudby XVII. a XVIII. století, a získal v roce 2015 magisterský titul na Pařížské konzervatoři (CNSM de Paris) v oboru barokní housle.
Dnes působí ve francouzských orchestrech proslavených interpretací barokní a klasické hudby (Les Arts Florissants, Les Talens Lyriques, Matheus, Collegium 1704) a pravidelně spolupracuje s významnými osobnostmi tohoto stylu (William Christie, Christophe Rousset, Jean-Christophe Spinosi, David Stern, François Lazarevitch, Václav Luks).
Též působí v řadě souborů jako umělecký vedoucí nebo první houslista (La Chiméra, PRJCT Amsterdam, Les Épopées). V roce 2016 zakládá ensemble Castelkorn.
V roce 2017 obhajuje třetí místo na soutěži barokní interpretace v Sankt Florian v Rakousku.
Josef Žák studoval v letech 2010 – 2012 na École du Choeur Grégorien de Paris, kde byl formován v interpretaci a dirigování gregoriánského chorálu. Od roku 2010 je členem Choeur Grégorien de Paris, v roce 2014 byl jmenován jeho uměleckým vedoucím.


Peter Zajíček

vystudoval hru na housle na VŠMU v Bratislavě a zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů zaměřených na interpretační praxi staré hudby. Je zakladatelem, uměleckým vedoucím a koncertním mistrem slovenského souboru Musica aeterna, se kterým provedl bezpočet koncertů v Evropě i zámoří a realizoval mnoho úspěšných CD nahrávek, z nichž mnohé získaly prestižní zahraniční ocenění. Je předsedou sdružení Centrum starej hudby, které pod jeho vedením založilo v Bratislavě dnes již úspešnou tradici mezinárodního festivalu Dni starej hudby.

Peter Zajíček působí pedagogicky na VŠMU v Bratislavě, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě, externě působí na JAMU v Brně a intenzívně se věnuje i muzikologickému bádání, jehož výsledky prezentoval nejen na vlastních koncertních projektech, na nahrávkách CD nosičů, ale i na přednáškách v Bratislavě, Paříži, Münstru, Praze aj.

Jako sólista a umělecký vedouci souboru Musica aeterna spolupracoval s mnohými významnými osobnostmi staré hudby a jako host vedl soubory v USA, Francii, Rakousku, Španělsku a j. Je členem různých domácích a mezinárodních hudebních asociací a porotcem na hudebních interpretačních soutěžích. Spolupracuje i s orchestry v zahraničí, kde zastává post koncertního mistra. V posledních letech věnoval pozornost dílům A. Zimmermanna. Výsledkem jsou nahrávky 4 CD.
V současnosti pracuje na dvouletém projektu ve spolupráci s Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni, jehož cílem je výchova odborného potomstva pro autentické šíření staré hudby obzvlášť v regionu Vídeň – Bratislava. Úzce spolupracuje s Centrem barokní hudby ve Versailles a se společností barokního tance L’Éventail.

Peter Zajíček