Koncertní mistr

Koncertními mistry našeho orchestru jsou Elen Machová, Josef Žák nebo Peter Zajíček.

Elen Machová

absolvovala konzervatoř  a  Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor hra na housle. Nyní se specializuje na autentickou interpretaci staré hudby. Absolvovala mistrovské kurzy hry na barokní housle pod vedením Johna Hollowaye, Chiary Banchini, Annegret Siedel, Enrica Gattiho, Simona Standage, Wielanda Kuijkena aj. V současnosti se též věnuje hře na violu da gamba, kterou soukromě studovala u Josého Vázqueze. Je uměleckou vedoucí souboru La Gambetta a Collegium Musicum Brno, dále je členkou souboru Musica Florea, Visegrad Baroque Orchestra, a hostující členkou souboru Collegium 1704, Ensemble Inégal, Societas Incognitorum a dalších. Od roku 1997 působí jako koncertní mistr orchestru Czech Ensemble Baroque. S těmito tělesy se zúčastnila řady významných mezinárodních hudebních festivalů. Spolu s výše uvedenými ansámbly pořídila řadu nahrávek na CD, pro Český rozhlas, Českou televizi a zahraniční media. Poslední CD s houslovými sonátami J. I. F. Vojty ve skordovaném ladění, které natočila se souborem La Gambetta, získalo v roce 2007 nejvyšší hodnocení hudebního portálu Diapason (Francie) a Goldberg (Anglie). Od roku 2001 působí pedagogicky na Filozofické fakultě Masarykovy university v Brně kde vyučuje obor hra na barokní housle a ansámblová hra. Každoročně je zvána na mezinárodní semináře a kurzy jako lektorka.


Josef Žák

se narodil v Praze roku 1984. Po studiích hry na housle na Pražské konzervatořiHochschule für Musik v Drážďanech a Hudební fakultě AMU v Praze se zaměřil na interpretaci hudby XVII. a XVIII. století, a získal v roce 2015 magisterský titul na Pařížské konzervatoři (CNSM de Paris) v oboru barokní housle.
Dnes působí ve francouzských orchestrech proslavených interpretací barokní a klasické hudby (Les Arts Florissants, Les Talens Lyriques, Matheus, Collegium 1704) a pravidelně spolupracuje s významnými osobnostmi tohoto stylu (William Christie, Christophe Rousset, Jean-Christophe Spinosi, David Stern, François Lazarevitch, Václav Luks).
Též působí v řadě souborů jako umělecký vedoucí nebo první houslista (La Chiméra, PRJCT Amsterdam, Les Épopées). V roce 2016 zakládá ensemble Castelkorn.
V roce 2017 obhajuje třetí místo na soutěži barokní interpretace v Sankt Florian v Rakousku.
Josef Žák studoval v letech 2010 – 2012 na École du Choeur Grégorien de Paris, kde byl formován v interpretaci a dirigování gregoriánského chorálu. Od roku 2010 je členem Choeur Grégorien de Paris, v roce 2014 byl jmenován jeho uměleckým vedoucím.


Peter Zajíček

vystudoval hru na housle na VŠMU v Bratislavě a zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů zaměřených na interpretační praxi staré hudby. Je zakladatelem, uměleckým vedoucím a koncertním mistrem slovenského souboru Musica aeterna, se kterým provedl bezpočet koncertů v Evropě i zámoří a realizoval mnoho úspěšných CD nahrávek, z nichž mnohé získaly prestižní zahraniční ocenění. Je předsedou sdružení Centrum starej hudby, které pod jeho vedením založilo v Bratislavě dnes již úspešnou tradici mezinárodního festivalu Dni starej hudby.

Peter Zajíček působí pedagogicky na VŠMU v Bratislavě, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě, externě působí na JAMU v Brně a intenzívně se věnuje i muzikologickému bádání, jehož výsledky prezentoval nejen na vlastních koncertních projektech, na nahrávkách CD nosičů, ale i na přednáškách v Bratislavě, Paříži, Münstru, Praze aj.

Jako sólista a umělecký vedouci souboru Musica aeterna spolupracoval s mnohými významnými osobnostmi staré hudby a jako host vedl soubory v USA, Francii, Rakousku, Španělsku a j. Je členem různých domácích a mezinárodních hudebních asociací a porotcem na hudebních interpretačních soutěžích. Spolupracuje i s orchestry v zahraničí, kde zastává post koncertního mistra. V posledních letech věnoval pozornost dílům A. Zimmermanna. Výsledkem jsou nahrávky 4 CD.
V současnosti pracuje na dvouletém projektu ve spolupráci s Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni, jehož cílem je výchova odborného potomstva pro autentické šíření staré hudby obzvlášť v regionu Vídeň – Bratislava. Úzce spolupracuje s Centrem barokní hudby ve Versailles a se společností barokního tance L’Éventail.

Peter Zajíček