Orchestr

Těžištěm dramaturgie Czech Ensemble Baroque Orchestra je hudba období baroka a klasicismu interpretovaná v duchu stylového provádění děl starších slohových obdbí. Šéfdirigentem tělesa je od jeho založení Roman Válek, funkci koncertního mistra zastává Elen Machová, Josef Žák nebo Peter Zajíček a sbormistrem je Tereza Válková.

Soubor pracuje moderním projektovým stylem a ke spolupráci zve nejlepší hráče z oboru stará hudba z České republiky i zahraničí. Na dechové harmonii participuje soubor Sonnatores Panoniae Budapešť s uměleckým vedoucím Lászlem Borsódym.

Dramaturgie tělesa pojímá celé spektrum žánrů baroka a klasicismu, zejména pak vokálně-instrumentální díla, a opery. V poslední době se soubor zaměřuje také na recitály se sólisty (Adam Plachetka, Ludmila Peterková, Pavel Šporcl, Barbara Maria Willi) a samostatné orchestrální projekty (Mozart symfonie).

Těžištěm práce tělesa je vlastní koncertní cyklus Bacha na Mozarta! v brněnském Besedním domě, Letní operní staggiona Hudebního festivalu Znojmo a Letní škola baroní hudby.

Stěžejními projekty sezóny 2014/2015 jsou Česká premiéra opery J. P. Rameaua Platée, světová premiéra Requiem Es dur F. X. Richtera, první uvedení Die Auferstehung und Himmelsfahrt Jesu C. P. E. Bacha, recitál první dámy českého klarinetu Ludmily Peterkové, cyklus kantát J. S. Bacha, symfonický projekt Moravské hvězdy Českého klasicismu.

Členové orchestru hrají na originály nebo repliky dobových nástrojů a jsou absolventy českých i zahraničních škol zaměřených na dobovou interpretaci. Samozřejmostí je práce v historických laděních, artikulace, stylové nástrojové obsazení, znalost kontextu vzniku, historických pramenů a zejména pak zainteresovanost každého hráče, projevující se „strhujícím hudebním výrazem, temperamentem a entusiasmem„, za něž bývá orchestr i dirigent často vyzdvihován odbornou kritikou.

ensemble-baroque-orchestr