Quintet

Pětičlenný vokální ansámbl je tvořen mladými sólisty, kteří se specializují na autentickou interpretaci staré hudby. Zabývá se také vokální tvorbou autorů 20. století. Je součástí vokálně instrumentálního tělesa Czech Ensemble Baroque, které je zaměřeno na autentické provádění velkých barokních oratorií, oper a kantát.Těžištěm činnosti Qjintetu je zejména madrigalová tvorba a duchovní moteta 17. století (Montevedi, Arcadelt, Lasso, Byrd, Schütz). Czech Ensemble Baroque Quintet má mimo jiné v repertoáru také novou podobu madrigalů Bohuslava Martinů a jiných autorů 20. stol. Uvádí také premiéry soudobých skladatelů, například Cyklus písní na slovenské lidové texty skladatele Juraje Čiernika nebo Kantáta pro čtyřruční klavír a vokální quintet Maria skladatele a varhaníka Martina Jakubíčka, kterou premiéroval s klavírním duem Renaty a Igora Ardaševových.

V roce 2011 soubor nastudoval specifický program hebrejských písní, které pro quintet upravil skladatel a přední český odborník na židovskou hudbu Tomáš Novotný a s tímto programem natočil také CD.

Soubor je zván ke spolupráci a vystoupením po celé České republice i do zahraničí.(Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo aj.) a kromě mateřského orchestru Czech Ensemble Baroque pracoval také s Capellou Appollinis Barbary Marie Willi, souborem Musica Aeterna Petra Zajíčka aj.

V roce 2017 natočil svůj debutový videoklip k Monteverdiho madrigalům a premiéroval madrigalový cyklus Lukáše Hurníka Poslední léto s Juliet na texty Jana Tůmy.

Madrigalovou tvorbou se soubor intenzívně zabývá i v sezóně 2018/2019. Na podzim 2018 uvede nový projekt Madrigal včera a dnes, který spojuje madrigaly renesančních a raně barokních tvůrců s madrigaly soudobými. Speciálně pro Quintet zkomponovali madrigalové cykly brněnští autoři tří generací – Jiří Miroslav Procházka, Martin Jakubíček a Miloš Štědroň.

Obsazení Quintetu:

  • Lenka Cafourková Ďuricová/Markéta Böhmová/Pavla Radostová – soprán
  • Tereza Válková – mezzosoprán, umělecká vedoucí
  • Martin Ptáček/Lucie Netušilová Karafiátová – alt
  • Jakub Kubín – tenor
  • Jiří Miroslav Procházka / Martin Vacula – bas

Programová nabídka pro rok 2018:

  • POSLEDNÍ LÉTO S JULIET | Madrigalový koncert | Madrigaly Claudia Monteverdiho a současná podoba madrigalů Lukáše Hurníka, který sbírku Poslední léto s Juliet zkomponoval speciálně pro EBQ.
  • JESU, MEINE FREUDE | Duchovní koncert | Kontemplativně laděný koncert, jehož osu tvoří nejznámější moteto J. S. Bacha. Vhodný do chrámových prostor. S doprovodem varhanního pozitivu a barokního violoncella.
  • FA LA LA… | Rozmary renesanční hudby | Hassler, Gastoldi, Morley, Farmer a skladby dalších autorů, jejichž geniálně univerzálním refrénem je „Fa la la”. Odvaha a vtip dobových textů Vás překvapí a pobaví.
  • SLAVÍČEK RAJSKÝ | České barokní Vánoce | Vánoční písně z barokních kancionálů v úpravě varhaníka a skladatele Martina Jakubíčka a za doprovodu komorního souboru dobových nástrojů Czech Ensemble Baroque Orchestra a cimbálu

Aktuální programová nabídka