Bach, J. S.: Janovy Pašije

Velký pátek 7. 4. 1724 poskytl Johannu Sebastianu Bachovi příležitost zcela nového druhu. Toho roku totiž trval půst déle, než advent. Figurální hudba se nesměla provozovat po celých šest týdnů. Jedinou výjimku tvořil svátek Zvěstování Páně 25. 3. V hlavních lipských kostelích se při ranních bohoslužbách na velký pátek zpívaly podle starodávné tradice Janovy pašije a to ve čtyřhlasém polyfonním provedení.

V protestantských kostelích jiných měst, především u šlechtických dvorů byly však již dávno zavedeny modernější verze hudebních pašijí, v nichž se vyskytovaly krom přesných citací biblického textu také rozjímavé věty ve formě árií a recitativů a instrumentální doprovod. Vzhledem k tomu, že Lipský Nový kostel byl otevřen nejnovějšímu vývoji v oblasti duchovní hudby (které prosadili Kuhnau a Telemann), byla po několika menších přích a vyjednáváních konzistoř ochotna poskytnout Bachovi prostor pro jeho inovativní až revoluční hudebními postupy a ztvárnění. Vokálně instrumentální ansámbl nutný k provedení Janových pašijí svou velikostí daleko přesahoval všechno, co Bach dosud v kostele použil. Spojil dohromady dva lipské sbory (od sv. Tomáše i od sv. Mikuláše), kromě toho musel angažovat další instrumentalisty, nejen kvůli rozšíření smyčcové skupiny a zdvojení bassa continua (varhany a cembalo), nýbrž i pro dosažení speciálních barev a zvukových efektů (předepsány jsou příčné flétny, violy d’amore, gamby a loutny). To všechno mělo sloužit k zesílení patetického výrazu pašijového příběhu samotného i ke zdůraznění kontemplativní nálady lyrických úseků.

Protože lipská konzistoř striktně vyžadovala použití biblického textu pašijí, nemohl Bach sáhnout po některém z existujících libret k pašijovým oratoriím, jako byl například proslulý text Brockesův s rýmovanými parafrázemi biblického vyprávění. Materiál vhodný k doplnění biblické prózy musel proto sestavit sám, možná s pomocí nějakého poradce. Výsledkem byla sbírka jednotlivých básní, vybraných z publikovaných děl B. H. Brockese, Ch. Weiseho a Ch. H. Postela. Janovy pašije jsou tak jediné z trojice velkých Bachových Velikonočních oratorií, které nemají jednolitý text.

Osu díla, kolem níž je celé oratorium vybudováno, tvoří text z Janova evangelia. Hudební koncepce pašijí ukazuje zřetelně, že Bach vycházel z důkladného studia biblického dialogu a jeho literárního tvaru, zvláště pak ve scéně soudu. Východiskem jeho skladatelské práce byla patrně slova, jež se v evangeliu opakují, jako „Ježíše Nazaretského“ nebo „Ukřižuj!“. Také kumulace různých sborových replik v klíčové scéně druhého dílu mu zřejmě byla podnětem, aby pomocí soustavy hudebně korespondujících míst vyklenul pevnou hudební architekturu.

Provedení pašijí  v roce 1724 poskytlo Bachovi poprvé příležitost vtisknout velkopátečním nešporám vlastní pečeť. Kázání sice trvalo celou hodinu, ale mohlo být vnímáno jako pouhé „přerušení“ bohoslužby, jíž dominovala hudba. Rozhodně se mu podařilo dát slavnosti novou tvářnost, vystupňovat vnímavost věřících a vzbudit očekávání, co bude následovat příští rok. Nikdy předtím neměl příležitost uvést dílo takového účinku, vyžadující tak dobrou přípravu a jemu samému přinášející tak zásadně novou zkušenost s velkou formou.

V průběhu třicátých let Bach Janovy pašije celkem čtyřikrát přepracoval: 1724, 1725, 1728 a 1729. Změny byly dány konkrétními podmínkami a kontextem provádění. Týkaly se zejména nástrojového obsazení, zpracování různých chorálů, přidání či přepracování árií i sborů. Konečnou verzi svého díla zapsal v partituře, která vznikla v posledních letech jeho života. Prvních dvacet stran napsal vlastní rukou, ostatní dopsal patrně některý z jeho žáků. Historie Bachova prvního lipského pašijového oratoria je svědectvím o jeho neúnavnosti, originalitě a chuti experimentovat.


Program:

Johann Sebastian Bach: Johannes Passion, BWV 245

Part One

1. Coro: Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist!

2a. Evangelist, Jesus: Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron

2b. Coro: Jesum von Nazareth

2c. Evangelist, Jesus: Jesus spricht zu ihnen

2d. Coro: Jesum von Nazareth

2e. Evangelist, Jesus: Jesus antwortete: Ich hab’s euch gesagt, daß ich’s sei

3. Chorale: O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße

4. Evangelist, Jesus: Auf daß das Wort erfüllet würde

5. Chorale: Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich

6. Evangelist: Die Schar aber und der Oberhauptmann

7. Aria (alto, oboes): Von den Stricken meiner Sünden

8. Evangelist: Simon Petrus aber folgete Jesu nach

9. Aria (soprano, flutes): Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten

10. Evangelist, Maid, Peter, Jesus, Servant: Derselbige Jünger war dem Hohenpriester bekannt

11. Chorale: Wer hat dich so geschlagen

12a. Evangelist: Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohenpriester Kaiphas

12b. Coro: Bist du nicht seiner Jünger einer?

12c. Evangelist, Peter, Servant: Er leugnete aber

13. Aria (tenor): Ach, mein Sinn

14. Chorale: Petrus, der nicht denkt zurück

Part Two

15. Chorale: Christus, der uns selig macht

16a. Evangelist, Pilate: Da führeten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus

16b. Coro: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet.

16c. Evangelist, Pilate: Da sprach Pilatus zu ihnen

16d. Coro: Wir dürfen niemand töten.

16e. Evangelist, Pilate, Jesus: Auf daß erfüllet würde das Wort Jesu

17. Chorale: Ach großer König, groß zu allen Zeiten

18a. Evangelist, Pilate, Jesus: Da sprach Pilatus zu ihm

18b. Coro: Nicht diesen, sondern Barrabam!

18c. Evangelist, Pilate, Jesus: Barrabas aber war ein Mörder.

19. Arioso (bass, viole d’amore, lute): Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen

20. Aria (tenor, viole d’amore): Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken

21a. Evangelist: Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen

21b. Coro: Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig!

21c. Evangelist, Pilate: Und gaben ihm Backenstreiche.

21d. Coro: Kreuzige, kreuzige!

21e. Evangelist, Pilate: Pilatus sprach zu ihnen

21f. Coro: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben

21 g. Evangelist, Pilate, Jesus: Da Pilatus das Wort hörete, fürchtet‘ er sich noch mehr

22. Chorale: Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn

23a. Evangelist: Die Jüden aber schrieen

23b. Coro: Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht

23c. Evangelist, Pilate: Da Pilatus da Wort hörete, führete er Jesum heraus

23d. Coro: Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!

23e. Evangelist, Pilate: Spricht Pilatus zu ihnen

23f. Coro: Wir haben keinen König denn den Kaiser.

23 g. Evangelist: Da überantwortete er ihn daß er gekreuziget würde

24. Aria (bass) e coro: Eilt, ihr angefochtnen Seelen

25a. Evangelist: Allda kreuzigten sie ihn

25b. Coro: Schreibe nicht: der Jüden König

25c. Evangelist, Pilate: Pilatus antwortet

26. Chorale: In meines Herzens Grunde

27a. Evangelist: Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider

27b. Coro: Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll.

27c. Evangelist, Jesus: Auf daß erfüllet würde die Schrift

28. Chorale: Er nahm alles wohl in acht

29. Evangelist, Jesus: Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich

30. Aria (alto, viola da gamba): Es ist vollbracht!

31. Evangelist: Und neiget das Haupt und verschied.

32. Aria (bass) e coro: Mein teurer Heiland, laß dich fragen

33. Evangelist: Und siehe da, der Vorhang im Tempel zeriß in zwei Stück

34. Arioso (tenor, flutes, oboes): Mein Herz, in dem die ganze Welt bei Jesu Leiden gleichfalls leidet

35. Aria (soprano, flute, oboe da caccia): Zerfließe, mein Herze, in Fluten der Zähren

36. Evangelist: Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war

37. Chorale: O hilf, Christe, Gottes Sohn

38. Evangelist: Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia

39. Coro: Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine

40. Chorale: Ach Herr, lass dein lie


Účinkují:
Czech Ensemble Baroque

Koncertní mistr: Peter Zajíček
Sbormistr: Tereza Válková
Dirigent: Roman Válek

Sbor:
4S-4A-4T-4B (16 zpěváků – včetně soli)

Orchestr:
4-3-2-2-1 | 2fl, 2ob, fg, the, org, cemb (20 hráčů)

Soli:

Czech Ensemble Baroque
Nastudování pro 6. ročník cyklu Bacha na Mozarta!

délka programu: asi 90 minut s 1 přestávkou

Změna obsazení vyhrazena.