Biber, H. I. F.: Requiem f moll

SLOVO K PROGRAMU

Heinrich Ignaz Franz Biber, působil nejprve na Moravě a poté v Salzburgu. Byl prvním houslistou zámecké kapely v Kroměříži a od roku 1684 kapelníkem salzburského dvorního orchestru.

Svými současníky byl, vedle své skladatelské práce, hodnocen i jako významný houslový virtuóz. Za jeho skladby ho císař Leopold I. roku 1690 povýšil do šlechtického stavu, takže se od té doby mohl psát „Biber von Bibern“, což znamenalo výrazný společenský vzestup. Jeho rozsáhlé dílo a obliba specifických harmonických postupů předznamenaly pozdější směry v barokní hudbě, které poté došly plného uplatnění v dílech J. Pachelbela či J. S. Bacha. Jeho requiem f moll patří mezi nejpůsobivější zádušní mše 17. stol. Přesný důvod pro složení Requiem, které lze datovat do roku 1692, není znám. Intenzita hudebního jazyka, který Biber používá k líčení běd, utrpení a smutku je však impozantní.

Stejně, jako Biber, studoval i Jakob Rittler na jezuitském gymnáziu v Opavě, kde se také oba mladí skladatelé seznámili s Josefem Vejvanovsým. Působil jako kněz a dvorní kapelník prince Jana Seyfrieda z Eggenbergu ve Štýrském Hradci. V roce 1675 se stal nejprve kaplanem na dvoře olomouckého biskupa Karla Lichtenštejna v Kroměříži a v roce 1678 – na doporučení biskupa –  ředitelem kůru katedrály svatého Václava v Olomouci. Byl též ustanoven čestným vikářem a sbormistrem dómu. Přestože byl kněz, komponoval až do příchodu do biskupských služeb převážně světskou instrumentální hudbu. Vzhledem k obtížnosti houslových partů musel být velmi dobrým houslistou. Náročné sólové party jeho skladeb svědčí o tom, že na biskupském dvoře byli velmi dobří hudebníci. Právě tak je tomu u jeho Requiem Claudiae Imperatricis, zkomponované za zesnulou manželku císaře Leopolda I. arcivévodkyni Klaudii Felicitas Tyrolskou.

PROGRAM:

Philipp Jakob Rittler: Requiem Claudiae Imperatricis

 • Requiem aeternam
 • Kyrie eleison
 • Sequentia
 • Offertorium
 • Sanctus
 • Benedictus
 • Agnus Dei
 • Communio

Přestávka

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Requiem in F minor

 • Introïtus – Kyrie
 • Sequentia. Dies iræ
 • Offertorium
 • Sanctus & Benedictus
 • Agnus Dei – Communio

 

ÚČINKUJÍ:
Czech Ensemble Baroque

Koncertní mistr: Peter Zajíček
Sbormistr: Tereza Válková

Sólisté:

 • Lenka Cafourková Ďuricová, Romana Kružíková
 • Martin Ptáček
 • Jakub Kubín, Václav Čížek
 • Jiří Miroslav Procházka

Orchestr:

3vl, 3vla, 2vcl, cb, the, cemb, org, 3 trb (15 hráčů)

Vokální ansámbl:

SSATTB (17 zpěváků včetně soli)

 


Nastudováno pro cyklus Bacha na Mozarta! 2017

délka programu: asi 80 minut s přestávkou

Změna obsazení vyhrazena