Schütz, H.: Příběh o Kristu

Narození Ježíše Krista, stejně, jako pašijový příběh a Kristova smrt na kříži, je zpodobněno v dílech velikánů světové hudby od Johanna Sebastiana Bacha, přes Bohuslava Martinů. V období baroka, kdy lidé vnímali účast na bohoslužbě jako duchovně kulturní komplex, se obřad více podobal – z dnešního pohledu – koncertnímu večeru. Zejména v metropolích, kde byly prostředky na zpěváky a hudebníky. Tak se například v nešporách objevovaly varhanní skladby, gregoriánský chorál, moteta a jejich jádro tvořily pašijové hry či oratoria, tedy zhudebněné biblické příběhy. Díla, ze kterých je sestavený tento program, jsou toho nádherným dokladem.

Schützova hudba je obecně vnímána jako pilíř německého hudebního baroka. Bachovy pašije a oratoria jsou postavena neomylně na těchto základech. Postava Evangelisty již trvale zůstává průvodcem biblickými událostmi.

Program, který je sestaven ze dvou zásadních děl rámujících život Ježíše Krista, ale také každého z nás. Mystérium zrození a mystérium smrti. Předzvěstí narození je chvalozpěv Panny Marie, která jde pozdravit svou příbuznou Alžbětu.

Symbolickým návratem do starozákonního příběhu a konečným poselstvím je potom velkolepé čtyřsborové moteto „Warum toben die Heiden“ „Proč se národy bouří? Proč darmo spřádají své plány? A králové spolu zasedají, a hle, zákonodárců jak se táží – to proti Pánu a Pomazanému: Okovy my jejich zpřetrháme a odhodíme jejich pouta!“ „Líbejte Syna, bude vlídný, tak v cestě přímé zůstáváte. V něj doufá ten, kdo požehnán jest!“


Program:

Magnificat | SWV 468

Historia  Der Geburt Jesu Christi | SWV 435

 • Exordium
 • Recitatives
 • Intermedium 1
 • Intermedium 2
 • Intermedium 3
 • Intermedium 4
 • Intermedium 5
 • Intermedium 6
 • Intermedium 7, 8
 • Beschluß

Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz | SWV 478

 • Introitus
 • Sinfonia
 • Die sieben Worte
 • Sinfonia
 • Conclusio

Warum toben die Heiden | SWV 38


 

Účinkují:

Czech Ensemble Baroque

Koncertní mistr: Elen Machová
Sbormistr: Tereza Válková
Dirigent: Roman Válek

Režie: Linda Keprtová

Sbor:
4S-4A-4T-4B (16 zpěváků – včetně soli)

Orchestr:
2vl, 2vla, vcl, cb, the, cemb, org, 2fl, dulc, 2 kornety, 3 trb (17 hráčů)

Soli:

Soprán: Lenka Cafourková Ďuricová, Pavla Radostová

Alt: Martin Ptáček, Lucie Karafiátová

Tenor: Jakub Kubín, Lukáš Hacek/Tomáš Kočan

Bas: Jiří Miroslav Procházka, Martin Vacula,
Václav Jeřábek
Nastudováno pro Hudební festival Znojmo 2017

délka programu: asi 90 minut s 1 přestávkou

Změna obsazení vyhrazena.