Zpracování osobních údajů | GDPR

Organizace Czech Ensemble Baroque, z.s., se sídlem Lázy 14, Loučka 756 44; IČO: 226 74 209, zastoupené Terezou Válkovou, jednatelkou, email: office@ebcz.eu (dále jen „Správce“) spravuje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 následující vaše osobní údaje:

– jméno, příjmení

– adresu (v některých případech)

– e-mail

a to za účelem:

zasílání Newsletteru Czech Ensemble Baroque s informacemi o akcích, koncertech a dalších aktivitách souboru Czech Ensemble Baroque.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, případně dalším poskytovatelem zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Z odběru newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit, a to zasláním emailu s žádostí o odhlášení na adresu office@ebcz.eu, nebo odhlášením v patičce newsletteru. Od Správce lze kdykoliv požadovat opravu, aktualizaci nebo odstranění svých osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny a přístup k nim má pouze oprávněný Správce osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinnost Správce souvisejících se zpracováním mých osobních údajů jsem oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).