Adam Plachetka: „MOLIERI“

16. 11. 2015
Mimořádný koncert v cyklu Bacha na Mozarta!

Klub přátel Czech Ensemble Baroque si Vás dovoluje pozvat na významnou kulturně společenskou událost, kterou je mimořádný recitál Adama Plachetky v rámci 4. koncertní sezóny cyklu Bacha na Mozarta!
Turné 4 koncertů – jediných v ČR – bude zahájeno
16. 11. 2015 v Besedním domě v Brně

Adam Plachetka “MOLIERI”
Nejúspěšnější Český pěvec současnosti, patron cyklu Bacha na Mozarta!, sólista Vídeňské státní opery, host opery La Scala Miláno, Královské opery Covent Garden Londýn a Metropolitní opery New York přednese za doprovodu Czech Ensemble Baroque nejznámější árie z oper W. A. Mozarta a zcela neznámé operní árie z pera A. Salieriho.
Po koncertě se uskuteční autogramiáda Adama Plachetky.

Účinkují:
Czech Ensemble Baroque Orchestra
solo: Adam Plachetka – basbaryton
koncertní mistr: Elen Machová
dirigent: Roman Válek
DALŠÍ KONCERTY
17. 11. 20115 na zámku v Holešově
18. 11. 2015 v sále UFFO Trutnově
13. 12. v divadle v Jablonci nad Nisou

Předprodej vstupenek v Brně:
Filharmonie Brno – Besední ulice
Tel.: 539 092 811, predprodej@filharmonie-brno.cz
TIC Brno – Radnická 2
Tel.: 542 210 863, predprodej@ticbrno.cz
KIC Dům pánů z Lipé – Náměstí Svobody 17
Tel: 539 000 770, www.dpl.cz, dpl@studentagency.cz
a v síti TICKETPORTAL

Klub Přátel Czech Ensemble Baroque, zejména Abonentní cyklus Bacha na Mozarta, jehož patrony jsou cembalistka Barbara Maria Willi a sólista Metropolitní opery New York Adam Plachetka si klade za cíl snoubit možnost přátelského i obchodního setkání přitažlivou formou. Spojení klasické hudby s vínem na nejvyšší umělecké úrovni je nevšedním zážitkem nejen pro významné osobnosti společenského života, ale především pro ty, kdo ocení symbiózu autentického se současným.

Věříme, že Vás pestrá nabídka velkých vokálně-instrumentálních děl zaujme a že se s Vámi, budeme pravidelně setkávat.

Záštitu nad projektem Bacha na Mozarta laskavě převzali:
Mgr. Daniel Herman – ministr kultury ČR
JUDr. Michal Hašek – hejtman JM kraje
Ing. Petr Vokřál – primátor statutárního města Brna
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle – biskup brněnský
Martin Landa – starosta městské části Brno Střed
Ing. Jiří Němec – radní pro kulturu JM kraje