Bachovy kantáty

21. 4. 2016 | 19:30
7. koncert 4. koncertní sezóny cyklu Bacha na Mozarta!

detail…
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 7. koncert v rámci 4. koncertní sezóny cykluBacha na Mozarta!
v Brně, který se uskuteční 21. dubna 2016 v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici v Brně

Bachovy kantáty
Koncert, který zahrnuje Bachovu vizi pašijových událostí až po nanebevstoupení bude zahájen suitou Bachova přítele a kmotra jednoho z jeho synů, Georga Phillippa Telemanna. Suitu D dur pro sólovou gambu a orchestr přednese Petr Wagner.
Účinkují:
Czech Ensemble Baroque
Koncertní mistr: Peter Zajíček
Sbormistr: Tereza Válková
soli: Petr Wagner – viola da gamba, Lenka Cafourková Ďuricová – soprán, Markéta Cukrová – alt, Václav Čížek – tenor, Jiří Miroslav Procházak – bas
dirigent: Roman Válek
Program:
G. P. Telemann: Suita D dur pro violu da gamba a orchestr TWV 55:d6
Actus Tragicus BWV 106
Himmelfahrts-Oratorium BWV 11

Předprodej vstupenek v Brně:
Filharmonie Brno – Besední ulice
Tel.: 539 092 811,predprodej@filharmonie-brno.cz
TIC Brno – Radnická 2
Tel.: 542 210 863,predprodej@ticbrno.cz
KIC Dům pánů z Lipé – Náměstí Svobody 17
Tel: 539 000 770, www.dpl.cz,dpl@studentagency.cz
a v síti TICKETPORTAL

Program celé 4. sezóny cyklu naleznete ZDE.

Abonentní cyklus Bacha na Mozarta!, jehož patrony jsou cembalistka Barbara Maria Willi a sólista Metropolitní opery New York Adam Plachetka si klade za cíl snoubit nejvyšší uměleckou úroveň s velmi přitažlivou formou, hudbu s vínem, autentické se současným.
Věříme, že Vás pestrá nabídka velkých vokálně-instrumentálních děl zaujme a že se s Vámi, budeme pravidelně setkávat na našich koncertech.

Záštitu nad projektem Bacha na Mozarta! laskavě převzali:
Mgr. Daniel Herman – ministr kultury ČR
JUDr. Michal Hašek – hejtman JM kraje
Ing. Petr Vokřál – primátor statutárního města Brna
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle – biskup brněnský
Martin Landa – starosta městské části Brno Střed
Ing. Jiří Němec – radní pro kulturu JM kraje
Doufáme, že i v dnešní skeptické době můžeme společně objevit skrytý optimizmus a inspiraci ve věcech nečekaných.