Caldara & Händel

Vídeňský dvorní skladatel Antonio Caldara patří k neprávem zapomenutým skladatelům. V českých zemích byla Caldarova duchovní hudba velmi rozšířená. Repertoárový průzkum dochovaných českých a zejména moravských sbírek z první poloviny 18. století ukazuje, že zejména v oblasti mše je Caldara bez nadsázky nejoblíbenějším „českým“ barokním skladatelem. Právě to se stalo zřejmě důvodem, proč byla jeho hudba zvolena pro vrcholnou slavnost barokních Čech, jíž byly oslavy svatořečení Jana Nepomuckého v Praze na podzim roku 1729. Svou roli také mohla sehrát skutečnost, že při pražské korunovaci Karla VI. v roce 1723 sehrál právě Caldara významnou úlohu – nejen, že  řídil místo nemocného kapelníka Johanna Josefa Fuxe jeho slavnostní operu Costanza e fortezza, ale také sám provedl několik svých vokálně dramatických děl (mj. serenatu La concordia de’pianeti dávanou ve Znojmě během zpáteční cesty císařského páru).

Missa Sanctificationis Sancti Joannis Nepomuceni patří do typu kantátové mše. Pod tímto pojmem se rozumí zhudebnění kompletního mešního ordinaria, v němž se střídají sborové části s áriemi za účasti rozličných kombinací nástrojů. Využívá plný zvuk orchestru s neobvykle silně zastoupenými žesťovými nástroji (3 klariny, 2 trubky, 2 trombony), čtyř sólistů a velkého sboru. 

Georg Friedrich Händel napsal své Te Deum D dur (HWV 283) k oslavě vítězství Britů a jejich spojenců nad Francouzi v bitvě u Dettingenu poblíž Mainzu, která se odehrála dne 27. června 1743. K oslavě králova návratu do vlasti byla uspořádána veřejná slavnost, pro niž byl Händel, tehdy ve funkci „Composer of the Musick to the Chapel Royal“, pověřen napsat hudební doprovod. Vedle zhudebnění anglické verze ambroziánského hymnu We praise Thee, o God napsal také anthem The King shall rejoice. Obě díla byla uvedena 27. listopadu 1743 v královské kapli za osobní účasti Jiřího II.

PROGRAM KONCERTU:

Antonio Caldara: Missa Sanctificationis Sancti Joannis Nepomuceni

 • Kyrie
 • Gloria
 • Credo
 • Sanctus
 • Benedictus
 • Agnus Dei
 • Dona nobis

Georg Friedrich Händel: Te Deum D dur (HWV 283)

 • We praise Thee, O God (Allegro)
 • All the earth doth worship Thee (Allegro)
 • To Thee all angels cry aloud (Larghetto)
 • To Thee Cherubin and Seraphim (Andante)
 • The glorious company of the apostles (Andante non presto – grave)
 • Thou art the King of glory (Moderato)
 • When Thou tookest upon Thee to deliver man (Larghetto e piano)
 • When Thou hadst overcome the sharpness of death (Grave – allegro)
 • Thou sittest at the right hand of God (Andante – adagio)
 • We therefore pray Thee (Largo)
 • Make them to be numbered with Thy Saints (Largo)
 • Day by day we magnify Thee (Allegro non presto)
 • Vouchsafe, O Lord (Largo e piano)
 • Lord, in Thee have I trusted (Andante – grave)

SOLI:

 • Adam Plachetka – baryton
 • Franko Klisovic – kontratenor
 • Lenka Cafourková – soprán
 • Ondřej Holub – tenor
 • Jiří Miroslav Procházka – bas

Nastudováno pro Český královský institut, Hudební festival Znojmo a cyklus Bacha na Mozarta! 2024