Konkurz do vokálního ansámblu

souboru Czech Ensemble Baroque, zejména do basové skupiny

uzávěrka přihlášek 1. 4. 2022 20:00


Konkurz proběhne dvoukolově, přičemž do druhého kola postoupí zpěváci vybraní z kola prvního. První kolo bude vyhodnoceno pouze na základě zaslaných nahrávek.

POŽADAVKY:

1. KOLO

uchazeč zašle v rámci on-line přihlášky svůj umělecký životopis a audio nebo lépe audiovizuální nahrávku svého zpěvu:

  • 1 libovolná sólová skladba z období baroka nebo klasicismu v rychlém tempu s koloraturou
  • Povinná skladba: G. F. Händel: Messiah – For unto us a child is born (soprány, tenory a basy str. 1- 4, alty str. 6 – 9)

2. KOLO

vybraní uchazeči se dostaví k přátelskému osobnímu setkání s dirigentem a sbormistrem ansámblu

  • Datum konání: 11. 4. 2022 od 17 – 20 hodin
  • Místo konání: Besední dům (Sídlo Filharmonie Brno) – zkušebna č. 111 (přízemí)
  • Připraví si:
    • 1 libovolnou sólová skladbu z období baroka nebo klasicismu v rychlém tempu s koloraturou
    • 1 libovolnou sólová skladbu z období baroka nebo klasicismu v pomalém tempu

NABÍZÍME

zajímavou a kreativní celoroční uměleckou činnost projektového typu: Abonentní cyklus Bacha na Mozarta! v Brně, koncertní a scénické projekty, nahrávky, festivaly, spolupráce s prestižními umělci.