Mozartova Velká mše c moll

1. 6. 2016 | 19:30
Závěrečný koncert 4. sezóny cyklu Bacha na Mozarta!

detail…
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 8. a závěrečný koncert 4. koncertní sezóny cyklu Bacha na Mozarta!
v Brně, který se uskuteční 1. června 2016 v Besedním domě v Brně
W. A. Mozart: Velká mše c moll

Mozartově mešní hudbě dominují dvě díla – Velká mše c moll a Requiem. Ani jedno nebylo dokončeno, obě jsou opředena jistým tajemstvím a obě patří po právu k tomu nejlepšímu, co kdy bylo zkomponováno. Slavnou a velkolepou mší důstojně završíme již 4. koncertní sezónu našeho cyklu.
Účinkují:
Czech Ensemble Baroque
Koncertní mistr: Peter Zajíček
Sbormistr: Tereza Válková
soli: Kateřina Kněžíková, Štěpánka Pučálková, Jakub Kubín, Václav Čížek, Jiří Miroslav Procházka
dirigent: Roman Válek
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart – Mše c moll K 427 – pro sóla, dva sbory a orchestr

Při koncertě můžete zakoupit zvýhodněné pololetní nebo celoroční abonentky na 5. sezónu cyklu.

PROGRAM 5. SEZONY

Předprodej vstupenek v Brně:
Filharmonie Brno – Besední ulice
Tel.: 539 092 811,predprodej@filharmonie-brno.cz
TIC Brno – Radnická 2
Tel.: 542 210 863,predprodej@ticbrno.cz
KIC Dům pánů z Lipé – Náměstí Svobody 17
Tel: 539 000 770, www.dpl.cz,dpl@studentagency.cz
a v síti TICKETPORTAL

Abonentní cyklus Bacha na Mozarta!, jehož patrony jsou cembalistka Barbara Maria Willi a sólista Metropolitní opery New York Adam Plachetka si klade za cíl snoubit nejvyšší uměleckou úroveň s velmi přitažlivou formou, hudbu s vínem, autentické se současným.
Věříme, že Vás pestrá nabídka velkých vokálně-instrumentálních děl zaujme a že se s Vámi, budeme pravidelně setkávat na našich koncertech.

Záštitu nad projektem Bacha na Mozarta! laskavě převzali:
Mgr. Daniel Herman – ministr kultury ČR
JUDr. Michal Hašek – hejtman JM kraje
Ing. Petr Vokřál – primátor statutárního města Brna
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle – biskup brněnský
Martin Landa – starosta městské části Brno Střed
Ing. Jiří Němec – radní pro kulturu JM kraje
Doufáme, že i v dnešní skeptické době můžeme společně objevit skrytý optimizmus a inspiraci ve věcech nečekaných.