Piotr Olech

piotr-olechabsolvoval Katedru zpěvu a herectví akademie Stanisław Moniuszko Music Academy v Gdaňsku (s vyznamenáním), ve třídě prof. Piotra Kusiewicze. Poté rovněž studoval na Katedře hudební výchovy akademie Frederic Chopin Music Academy ve Varšavě. Zúčastnil se řady kurzů vedených umělci jako např. Paul Eswood, Kai Wessel, Stephen Taylor a členy pěveckého souboru King’s Singers. V letech 1995 – 2000 byl členem komorní vokální skupiny Cantus, se kterou získal druhou cenu v První soutěži rané hudby ”The Past for the Future” ve Varšavě a cenu za nejlepší debut na 8. Festivalu staré hudby ve Varšavě. Spolupracuje s Varšavskou komorní operou (mimo jiné při přednesu děl C. Monteverdiho, G. F. Handela nebo W. A. Mozarta), s významnými polskými sólisty, tělesy zaměřujícími se na přednes staré hudby (např. Ars Cantus, Ars Nova, Concerto Polacco, Dekameron, Il Tempo, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense), stejně jako s filharmonickými a komorními orchestry. Účastní se mnoha prestižních hudebních festivalů v Polsku a v zahraničí (Česká republika, Německo, Dánsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko). V roce 2003 se v rámci European Baroque Academy of Ambronay ve Francii podílel na provedení opery Athalia od G. F. Händla, pod taktovkou Paula McCreeshe. Piotr Olech rovněž nahrává pro polský rozhlas a televizi. Z jeho téměř 30 nahrávek obdržely 3 cenu „Fryderyk“. Piotr Olech je lektorem na univerzitě Music Institute of the Maria Curie – Skłodowska University v Lublani a vyučuje kurzy barokní hudby v Lidzbark Warmiński (Polsko) a Letní škola barokní hudby (Česká republika)