Bach, C. P. E.: Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, (H.777)

Druhým nejstarším a patrně nejznámějším synem Johanna Sebastiana Bacha byl Carl Philipp Emanuel (1714 – 1783). Druhé jméno – Philipp – nezískal Emanuel po nikom menším, než po svém kmotrovi a příteli Johanna Sebastiana, Georgu Philippu Telemannovi.

Jeho mimořádně expresivní a zdobná hudba vytváří pomyslný most mezi barokem a klasicismem. Pro specifickou, velmi emotivní a neklidnou hudební řeč a osobitý přístup byl jeho styl zván „Empfindsamen Still“, tedy „citlivý“ či „citový“. Zachovává v něm všechny prvky zdobného baroka, kde můžeme vycítit značný vliv jeho otce, ale ve svých kompozicích je zcela nepředvídatelný a předestírá obrovskou škálu nejrůznějších emocí, s velkým důrazem na rétorickou stránku díla.

Je autorem řady instrumentálních děl, zejména symfonií, avšak pozoruhodný je jeho vokálně-instrumentální odkaz, který nese zcela jasné dědictví hudební geniality po Johannu Sebastianovi.

Oratorium Vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše WQ 240 (H777) zaznělo poprvé o Velikonocích 1774, jako soukromé premiéra v Hamburku a první veřejné uvedení se konalo až o čtyři roky později, 18. března 1778. mezi těmito dvěma provedeními podrobil Bach své dílo poměrně značné revizi. Jedná se o jedno ze tří velkých oratorií Emanuela Bacha a vzniklo na základě libreta Karla Wilhelma Petera Ramlera. Primárně nebylo určeno pro provedení v kostele a neobsahuje ani ve své době zcela obvyklé zpracování chorálu.
První část oratoria je věnována oslavě vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, druhá polovina potom zpracovává samotné nanebevstoupení. Sólové party nejsou v pravém smyslu rolemi a nepředstavují konkrétní postavy. všechny árie i sbory odráží pocity a myšlenky a komentují biblické citace, které jsou zpravidla uvedeny v recitativech.
Již premiéra oratoria byla velkým úspěchem, který se dalším uváděním jen násobil. Dílo velmi obdivoval také Wolfgang Amadeus Mozart, který se s ním seznámil při jeho představení ve Vídni v roce 1788.

PROGRAM

  • Erster Teil

1. Einleitung (orchestral)

2. Chor („Gott! Du wirst seine Seele“)

3. Rezitativ („Judäa zittert“)

4. Arie („Mein Geist voll Furcht und Freuden“)

5. Chor („Triumph! Triumph!“)

6. Rezitativ („Die frommen Töchter“)

7. Arie („Wie bang hat dich mein Lied beweint“)

8. Rezitativ („Wer ist die Sionitin“)

9. Duett („Vater deiner schwachen Kinder“)

10. Rezitativ („Freundinnen Jesu“)

11. Arie („Ich folge dir“)

12. Chor („Tod! Wo ist dein Stachel?“)

  • Zweiter Teil

13. Einleitung (orchestral)

14. Rezitativ („Dort seh’ ich aus den Toren Jerusalems“)

15. Arie („Willkommen, Heiland“)

16. Chor („Triumph! Triumph!“)

17. Rezitativ („Elf auserwählte Jünger“)

18. Arie („Mein Herr, mein Gott“)

19. Chor („Triumph! Triumph!“)

20. Rezitativ („Auf einem Hügel“)

21. Arie („Ihr Tore Gottes“)

22. Chor („Gott fähret auf mit Jauchzen“)

 

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Obsazení:

·         Koncertní mistr: Peter Zajíček

·         Sbormistr: Tereza Válková

·         Dirigent: Roman Válek

Soli

·         Soprán: Michaela Šrůmová

·         Tenor: Tomáš Kořínek

·         Baryton: Roman Janál

Orchestr:

4 – 3 – 3 – 2 – 2, 2ob, 2fl, fg, 2cor, 3tr, timp, org/cemb (celkem 27 hráčů)

Sbor SATB:

5S, 5A, 5T, 5B (celkem 20 zpěváků)

Nastudováno pro cyklus Bacha na Mozarta! 2014

délka programu: asi 60 minut bez přestávky

 

Změna obsazení vyhrazena.