Bach, J. S.: Janovy pašije

Velký pátek 7. 4. 1724 poskytl Johannu Sebastianu Bachovi příležitost zcela nového druhu. Toho roku totiž trval půst déle, než advent. Figurální hudba se nesměla provozovat po celých šest týdnů. V hlavních lipských kostelích se při ranních bohoslužbách na velký pátek zpívaly podle starodávné tradice Janovy pašije a to ve čtyřhlasém polyfonním provedení.

V protestantských kostelích jiných měst, především u šlechtických dvorů byly však již dávno zavedeny modernější verze hudebních pašijí, v nichž se vyskytovaly krom přesných citací biblického textu také rozjímavé věty ve formě árií a recitativů a instrumentální doprovod. Vzhledem k tomu, že Lipský Nový kostel byl otevřen nejnovějšímu vývoji v oblasti duchovní hudby (které prosadili Kuhnau a Telemann), byla po několika menších přích a vyjednáváních konzistoř ochotna poskytnout Bachovi prostor pro jeho inovativní hudební postupy a ztvárnění. Vokálně instrumentální ansámbl nutný k provedení Janových pašijí svou velikostí daleko přesahoval všechno, co Bach dosud v kostele použil. Spojil dohromady dva lipské sbory (od sv. Tomáše i od sv. Mikuláše), kromě toho musel angažovat další instrumentalisty, nejen kvůli rozšíření smyčcové skupiny a zdvojení bassa continua (varhany a cembalo), nýbrž i pro dosažení speciálních barev a zvukových efektů (předepsány jsou příčné flétny, violy d’amore, gamby a loutny). To všechno mělo sloužit k zesílení patetického výrazu pašijového příběhu samotného i ke zdůraznění kontemplativní nálady lyrických úseků.

Protože lipská konzistoř striktně vyžadovala použití biblického textu pašijí, nemohl Bach sáhnout po některém z existujících libret k pašijovým oratoriím, jako byl například proslulý text Brockesův s rýmovanými parafrázemi biblického vyprávění. Materiál vhodný k doplnění biblické prózy musel proto sestavit sám, možná s pomocí nějakého poradce. Výsledkem byla sbírka jednotlivých básní, vybraných z publikovaných děl B. H. Brockese, Ch. Weiseho a Ch. H. Postela. Janovy pašije jsou tak jediné z trojice velkých Bachových Velikonočních oratorií, které nemají jednolitý text.

 

DURATA:

120 minut s přestávkou

ORCHESTR: 4-3-2-2-1 | 2fl, 2ob, fg, the, org, cemb, ti (20 hráčů)

SBOR: SATB (16 zpěváků)

V německém originále

 

SOLI:

Lenka Cafourková, Romana Kružíková

Monika Jägrová

Jakub Kubín, Jaroslav Březina

Roman Hoza

 

Změna obsazení vyhrazena