Bach, J. S.: Moteta

Vrcholným obdobím moteta je šestnácté století. Hovoříme zde o tzv. Proimitovaném motetu. Všechny hlasy dosahují rovnoprávnosti, a tudíž zaniká cantus firmus. Moteta jsou podle textu členěna na samostatné, smysluplné úseky, které čerpají z motivického materiálu vytvořeného zvlášť pro každý úsek – sogetti. Tento nový motiv je postupně imitován všemi hlasy. Cílem je vyjádřit hudbou text – ten bývá nejčastěji biblický, proto se i hudba snaží vyjádřit mystičnost tajemným mnohovrstevnatým vedením vokálních linek.

Moteta však byla velmi hojně komponována i v baroku. Mezi skladatele, kteří psali moteta v tzv. starém stylu (polyfonní, často i vícesborové skladby) jmenujme vedle Heinricha Schütze zejména Johanna Sebastiana Bacha. Za Bachova života byla moteta interpretována sólisticky, anebo v počtu 2 – 3 zpěváci v hlase. Toto pojetí tedy vyžaduje obsazení sólistů do ansámblu. Moteto č. 3 e moll (BWV 227) je nejstarší, nejdelší a právem také nejhranější z šesti Bachových motet. Je psáno pro pět hlasů a zpracovává chorální námět, jehož autorem je Johann Crüger, text napsal Johann Franck. Mezi chorální text jsou vsazeny úryvky z Listu Římanům (8,1-2, 9-11). Písmo zde mluví o osvobození člověka z hříchu a ze smrti a vyjadřuje touhu po darech Ducha. Efektní je hudební ztvárnění nezvykle dramatických kontrastů mezi obrazy nebe a pekla a to často během jediné hudební sekvence. Jako všechny Bachovy skladby naplňují i moteta barokní ideál absolutního řádu a symetrie.

Moteta však nebyla nutně určena jen pro vokální hlasy, možností jejich obsazení nástroji hrajícími colla parte je celá řada a proto je možné tento program uvádět jak v obsazení vokální ansámbl s bassem continuem, tak s celým komorním orchestrem.

Program:
• Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 225)
• Der Geist hilft unser Schwachheit auf (BWV 226)
• Jesu, meine Freude (BWV 227)
• Fürchte dich nicht (BWV 228)
• Komm, Jesu, Komm! (BWV 229)
• Lobet den Herrn alle Heiden (BWV 230)

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
• Sbormistr: Tereza Válková
• Koncertní mistr: Peter Zajíček
• Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

3-3-2-2-1, 0-2-0-1 cembalo, org (celkem 16 hráčů)

nebo

1-1-1-1-1, 0-2-0-1, org (celkem 9 hráčů)

nebo

Basso continuo (celkem 3 hráči)

Sbor SSAATTBB:

4S-4A-4T-4B (celkem 16 zpěváků)

délka programu: asi 90 minut s 1 přestávkou

Změna obsazení vyhrazena.