Bach, J. S.: Velikonoční kantáty II

Trvalo to celé 19. století, než si hudba J. S. Bacha definitivně vybojovala své místo a ve 20. století se konečně stala přísná logika Bachova kontrapunktu inspirací celých generací skladatelů. Bach však nebyl pouze brilantním kontrapunktickým technikem. Dokazují to například jeho kantáty, ve kterých se projevuje jeho hluboká lyričnost. Chrámových kantát skladatel složil přes 200 a vedle Matoušových pašijí, Mše h moll nebo Janových pašijí je řadíme do kategorie jeho vokální tvorby, kde zaujímají velký prostor. Mnoho z nich pochází z období Bachova působení v Lipsku (po roce 1723), kdy psal novou kantátu pro nedělní bohoslužbu každý týden.
Vedle kantát chrámových dále vytvořil 16 kantát světských, které naopak dokumentují autorův úzký vztah ke světskému lidovému životu.
ACTUS TRAGICUS – Nejstarší nalezený rukopis díla pochází z roku 1768, jedná se však o kopii původního manuskriptu. Dílo je jednou z Bachových raných kantát a bylo zkomponované v Mühlhausenu před rokem 1707 k pohřebnímu obřadu tehdejšího představitele města.
Text díla je sestaven ze tří starozákonních a čtyř novozákonních veršů v kombinaci s texty Martina Luthera a Adama Reusnera s dodatky třetího, anonymního autora. Dva texty jsou zhudebněny vokálně za doprovodu komorního ansámblu, třetí je pouze instrumentální. Tematicky se všechny vztahují k přípravě na konec života.
Druhou skladbou programu je HIMMELFAHRTS-ORATORIUM, zkomponované v roce 1735. Autor sám dílo označil jako oratorium k svátku Nanebevstoupení Páně. Hudebně-dramatický příběh je rozdělen do 11 částí, z nichž prvních 6 bylo určeno k provedení před kázáním a zbylých 5 po něm. Text oratoria je složen z evangelií podle Lukáše, Marka a Skutků apoštolů, a poetických textů Christiana Friedricha Henriciho, který pod pseudonymem Picander vytvořil řadu textů pro Bachovy kantáty.
Recitativy a první sborový zpěv vznikli pro dílo nově, árie a zbylé sbory vycházejí z již dříve vytvořených kantát. Melodický model z první árie byl později použit v poslední části Mše h moll – Agnus dei.

Oběma kantátám předchází Telemannova suita pto violu da gamba a orchestr v podání nejlepšího našeho hráče na violu da gamba, Petra Wagnera.

Text: Zuzana Milerová

PROGRAM:

G. P. Telemann: Suita D dur pro violu da gamba a orchestr | TWV 55:d6
1. Ouverture
2. La trompette
3. Sarabande
4. Rondeau
5. Bourrée
6. Courante – Double
7. Gigue

J. S. Bach: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV106 | Actus tragicus
1. Sonatina
2. Chor: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit
3. Arioso (Tenor): Ach, Herr, lehre uns bedenken
4. Aria (Bas): Bestelle dein Haus
5. Chor, soprano: Es ist der alte Bund
6. Aria (Alt): In deine Hände befehl ich
7. Arioso (Bas) & Choral (Alt): Heute wirst du mit mir im Paradies sein
8. Chor: Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit

přestávka

J. S. Bach: Lobet Gott in seinen Reichen BWV11 | Himmelsfahrts-Oratorium
1. Chor: Lobet Gott in seinen Reichen
2. Evangelist: Der Herr Jesus hub seine Hände auf
3. Rezitativ (Bas): Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah?
4. Aria (Alt): Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben
5. Evangelist: Und ward aufgehoben zusehends
6. Choral: Nun lieget alles unter dir
7. Evangelisten: Und da sie ihm nachsahen
8. Rezitativ (Alt): Ach ja! so komme bald zurück
9. Evangelist: Sie aber beteten ihn an
10. Arie (Sopran): Jesu, deine Gnadenblicke
11. Choral: Wenn soll es doch geschehen

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Obsazení:

· Koncertní mistr: Peter Zajíček

· Sbormistr: Tereza Válková

· Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

3 – 2 – 2 – 2 – 1, 2 vla da gamba, 2 – 2 – 0 – 1, 2tr, timp, org, cemb (celkem 22 hráčů)

Soli:
• Lenka Cafourková Ďuricová – soprán
• Markéta Cukrová – alt
• Václav Čížek – tenor
• Jiří Miroslav Procházka – bas
• Petr Wagner – viola da gamba

Sbor SATB:

3S, 3A, 3T, 3B (celkem 12 zpěváků – včetně soli)

Nastudováno pro cyklus Bacha na Mozarta! 2015

délka programu: asi 120 minut s přestávkou

Změna obsazení vyhrazena.