Bach, J. S.: Velikonoční oratorium

První verze díla byla uvedena jako kantáta pro Velikonoční neděli v Lipsku 1. dubna 1725 pod názvem Kommt, gehet und eilet. Vznikla ze světské kantáty Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen, (BWV 249a), z níž je dochováno pouze libreto. Následovala verze v roce 1735, kde již dílo bylo označeno, jako oratorium a v ještě pozdnější verzi ze čtyřicátých let byl ve třetí části oratoria rozšířen duet o čtyřhlasý sbor.

V oratoriu vystupují čtyři postavy: Šimon Petr (tenor) a apoštol Jan (bas), kteří se objevují hned v prvním duetu. Zjišťují, že je hrob, do kterého pohřbili Ježíše prázdný. Zde se setkávají také s Marií Magdalénou (alt) a „druhou Marií“, Marií Jakubovou (soprán). Sbor se – kromě rozšíření úvodního duetu – objevuje pouze v závěru oratoria.

Bach pro dosažení slavnostního charakteru obsazuje v orchestru trubky, timpány, hoboje, včetně d’amore, fagot, flétny (zobcové i příčné) a samozřejmě smyčce s continuem.

SOLI:

  • Pavla Radostová
  • Monika Jägerová
  • Jakub Kubín
  • Jiří Miroslav Procházka
  • Marek Niewiedzial – barokní hoboj
  • sbormistr: Tereza Válková
  • koncertní mistr: Peter Zajíček
  • dirigent: Roman Válek

Změna obsazení vyhrazena

ORCHESTR: 3-3-2-2-1 | 2fl, 2ob, fg, 3tr, cemb, org, ti (21 hráčů)

SBOR: SATB | SATB (16 zpěváků)

DURATA:

60 minut bez přestávky

V německém originále

PROGRAM KONCERTU

J. S. Bach: Lobet den Herrn, alle Heiden | BWV 230

J. S. Bach: Oster-Oratorium D dur | BWV 249

·         Sinfonia

·         Adagio

·         Duetto (TB) e Coro: Kommt, eilet und laufet; Duetto: Komm, gehet und eilet

·         Recitativo (SATB): O kalter Männer Sinn!

·         Aria (S): Seele, deine Spezereien

·         Recitativo (ATB): Hier ist die Gruft

·         Aria (T): Sanfte soll mein Todeskummer

·         Recitativo (SA): Indessen seufzen wir

·         Aria (A): Saget, saget mir geschwinde

·         Recitativo (B): Wir sind erfreut

·         Chorus: Preis und Dank