Brosmann: O vos omnes

Piaristický klášter v Bílé vodě

O tom, že k velkolepým barokním kompozicím nebyl vždy potřebný slavný dvůr či bohatý mecenáš by mohlo vypovědět dílo skvělého piaristy Antonína Brosmanna. Vynikající skladatel, duchovní, ale také houslista, zpěvák, rétor a pedagog prý trávil nekonečné hodiny v zahradní besídce, kde vymýšlel virtuózní pasáže houslových partů a kde vytvořil unikátní vokálně instrumentální dílo.

Již před vstupem k piaristům nabyl značného obecného i hudebního vzdělání. Po přijetí v roce 1750, kdy přijal řádové jméno Damasus a Scto Hieronymo, byl posílán na různá místa. Působil jako profesor filosofie v Mikulově, Kroměříži, Příboře aj. V Bílé Vodě, kde byl farářem a rektorem, navázal umělecké i přátelské styky s významným rakouským skladatelem Karlem Dittersdorfem, který byl v té době arcibiskupským kapelníkem na Jánském Vrchu. Od roku 1787 byl prefektem kláštera v Příboře.

Antonín Brosmann patří k nejvýznamnějším představitelům řádové piaristické hudby. Dochovaly se od něho četné chrámové skladby, které byly rozšířeny po celých Čechách a těšily se značné oblibě. Z větších vokálních děl je Brosmann autorem kantáty O turecké válce a dvou sepolker.

V jeho osobnosti můžeme spatřit nejen jednoho z nejvýznamnějších řádových skladatelů Slezska 18. století, ale i mimořádného pedagoga. Je autorem řady latinsky psaných teoretických spisů o vyučování zpěvu, řízení hudby a o pravidlech skladby.

PROGRAM KONCERTU

  • Mše a moll
  • O vos omnes – oratorium brevis pro sóla sbor a orchestr

ÚČINKUJÍ

  • Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
  • dirigent Roman Válek

SOLI

  • Markéta Böhmová,Pavla Radostová- soprán
  • Lucie Netušilová, Matej Benda – alt
  • Jakub Kubín – tenor
  • Jiří Miroslav Procházka – bas

Premiéra: 9. 6. 2021, cyklus Bacha na Mozarta!