Buxtehude, D. Membra Jesu Nostri (BuxWV75)

Dietrich Buxtehude(1637 – 1707) napsal cyklus sedmi kantát vztahujících se k sedmi částem těla Ukřižovaného (k hlavě, kolenům, rukám, boku, hrudi, srdci a tváři) v roce 1680 a věnoval jej Gustavu Dübenovi, královskému kapelníku ve Stockholmu, který jeho hudbu pravidelně uváděl. Text vychází ze středověké pašijové básně Rhytmica oratio ad unum quodlibet membrorum Christi patientis et a cruce pendentis. Autorem básně, která byla známá zejména pod titulem Salve mundi salutare je Arnulf z Louvain, ačkoli za Buxtehudeho života bylo autorství mylně připisováno Bernardovi z Clairvaux.

Stejně, jako literárání předloha se cyklus sestává ze sedmi částí – samostatných kantát, které jsou věnovány jednotlivým částem ukřižovaného Kristova těla: nohy – kolena – ruce – boky – hruď – srdce – obličej. Sedmá část Salve caput cruentatum se stala předlohou Paulu Gerhardtovi v jeho církevní písni O Haupt voll Blut und Wunden . Ta se stala pašijovou písní a použil ji i Johann Sebastian Bach v Matoušových pašijích.

Každá kantáta cyklu je rozdělena do šesti částí; instrumentální úvod; koncert pro nástroje a pět hlasů (SSATB), s výjimkou páté a šesté kantáty, kde jsou použity pouze tři hlasy; tři árie pro jeden nebo tři hlasy, po každé z nich následuje instrumentální ritornel; a doslovná repríza koncertu. Od tohoto schématu se liší pouze první a poslední kantáta.

I. Ad pedes
II. Ad genua
III. Ad manus
IV. Ad latus
V. Ad pectus
VI. Ad cor
VII. Ad faciem

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Choir

Musica Aeterna

· Koncertní mistr: Peter Zajíček

· Sbormistr: Tereza Válková

Soli:
• Lenka Cafourková Ďuricová, Anna Jelínková, Romana Jedličková – soprán
• Martin Ptáček, Lucie Karafiátová – alt
• Jakub Kubín, Lukáš Hacek – tenor
• Václav Jeřábek, Jiří Miroslav Procházka – bas

Orchestr:

1 – 1 – 1(0) – 1 – 1, org, the (celkem 7 hráčů)

Sbor SSATB:

4S, 2A, 2T, 2B (celkem 10 zpěváků – včetně soli)

Videoukázka zde

Nastudováno pro cyklus Stará hudba – Slovenská filharmonie 2015

délka programu: asi 60 minut bez přestávky

Změna obsazení vyhrazena.