Cavalli: Requiem

Missa pro defunctis per octo vocibus

Mše za zemřelé pro osm hlasů

Rekviem které Francesco Cavalli zkomponoval krátce před svou smrtí. Nikoliv však pro svůj vlastní pohřeb (na něm si přál uvést opulentnější zhudebnění zádušní mše od svého nástupce Monferrata), ale mělo se uvádět dvakrát ročně po jeho pohřbu – při vzpomínkových obřadech. Osm vokálních hlasů doprovází pouze basso continuo. Jedná se o jednu z nejzdařilejších sakrálních kompozic autora, který proslul především svou tvorbou operní.

Prvním učitelem Piera Francesca Caletti-Bruniho, jak znělo Cavalliho původní jméno, byl jeho otec Giovanni Battista Caletti, ředitel kůru a varhaník v Cremě. Talentu chlapce si povšiml benátský guvernér Cremy Federigo Cavalli, vzal ho k sobě do Benátek a stal se jeho patronem. Z vděčnosti pak Pier Francesco přijal jeho příjmení. V roce 1616 angažoval Claudio Monteverdi chlapce jako zpěváka do sboru baziliky svatého Marka v Benátkách, kde se o řadu let později, již jako mezinárodně uznávaný skladatel, stal Cavalli „maestro di cappella“. Tento prestižní post zastával až do své smrti.

Rekviem je tvořeno dvěma čtyřhlasými sbory, tedy v typickém benátském polychorálním stylu (Cori Spezzati) za doprovodu jednoduchého basa continua. Kontrastní plochy, vystupující z masivnějších osmihlasých tutti úseků, jsou zkomponovány v intimnější náladě, za použití dvou, tří nebo čtyř sólistů. Dílo zůstává věrné stylu antico a inspirační zdroj nalézáme v díle G. P.  Palestriny. To však skladateli nebrání projevit značnou harmonickou invenci, která předznamenává chromatické inovace Antonia Lottiho nebo Leonarda Lea.

Tato zádušní mše je jednou z prvních, která na začátku každé části nevyužívá gregoriánský chorál, jak bylo dosud u renesančních mší zvykem, ale pouze krátkou harmonizovanou intonaci v Introitu, Te Decet a Agnus Dei.

Mše zpracovává pouze sedm z devíti možných částí rekviem. Ústřední částí celého díla je Dies Irae, které tvoří více než třetinu celkové délky a skladatel zde představil celé své kompoziční umění. Nacházíme zde jasný odkaz k dílu jeho učitele Claudia Monteverdiho, konkrétně zvukomalebné efekty známé například z Madrigalů Válečných a milostných.

PROGRAM:

Francesco Cavalli: Missa pro defunctis per octo vocibus

  1. Requiem aeternam
  2. Kyrie Eleison
  3. Dies Irae
  4. Offertorium
  5. Sanctus
  6. Agnus Dei
  7. Libera me

ÚČINKUJÍ:

  • Czech Ensemble Baroque Choir
  • Theorba: Jan Krejča
  • Orgel positiv: Marek Čermák

Nastudováno pro cyklus Bacha na Mozarta! 2021