Cavalieri, E.: Rappresentazione di anima et corpo

Scénické/koncertní provedení oratoria z roku 1600 na libreto A. Manniniho ( 1618)

Emílio de Cavalieri, nebo Emilio dei Cavalieri byl italský skladatel a varhaník, ale též diplomat, choreograf a tanečník konce renesanční éry. Jeho práce, spolu s ostatními skladateli působícími v Římě, Florencii a Benátkách, byla východiskem při definování začátku hudebního baroka. Byl stoupencem Římské kompoziční školy. Přesto, že je autorem mnoha madrigalů i duchovních skladeb, známý je především dílem, které je obecně považováno za první oratorium v dějinách hudby: Rappresentazione di Anima et Corpo.

Skladba je hudebně-dramatickým zpracováním oblíbeného středověkého literárního motivu, hádky mezi Tělem a Duší o to, kdo z nich je odpovědný za hříchy, kterých se člověk v životě dopustil.

Obyčejně se takovýto spor koná až po smrti člověka, avšak v naší skladbě je veden již za života, ač na jeho konci. Ústředním motivem je pak soud hříšníka před Kristem, jehož se účastní i alegorické postavy:

·         Spravedlnost

·         Pravda

·         Milosrdenství

·         Pokoj

Kýženým rezultátem je samozřejmě vítězství duše a její spasení.

Dílo, které položilo základ barokní opeře vzniklo ze snahy o oživení antického hudebního dramatu. Tomu odpovídá i scénické pojetí oratoria.


Účinkují:

Czech Ensemble Baroque

Koncertní mistr: Peter Zajíček
Sbormistr: Tereza Válková
Dirigent: Roman Válek

Režie: Ladislava Košíková
Scéna, kostýmy: Tomáš Hanzlík

Notová edice: Diego Cantalupi

Sbor:
4S-4A-4T-4B (16 zpěváků – včetně soli)

Orchestr:

1-1-1-1-1 | ga, 2fl, 2cornett, dulc, arp, the, lute, org/cemb, drums (16 hráčů)

Soli:

  • Anima – mezzosoprán: Markéta Cukrová
  • Corpo – baryton: Tadeáš Hoza
  • Tempo, Consiglio – baryton: Jiří Miroslav Procházka
  • Intelleto, Piacere – tenor: Jakub Kubín
  • Mondo, Anime dannate- bas: Martin Vacula
  • a další

Nastudováno pro Hudební festival Znojmo 2018

délka programu: asi 90 minut s 1 přestávkou

Změna obsazení vyhrazena.