Fux, J. J.: Keiserrequiem

Ačkoliv se Johann Joseph Fux sám považoval více za teoretika a pedagoga, než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Zachovalo se kolem 400 kompozic, jejichž charakter vyplývá jednak z konvencí vídeňského dvora počátku 18. století, jednak z Fuxovy pozice vrchního císařského kapelníka a zároveň kapelníka katedrály sv. Štěpána. Rekviem K.55, zvané Kaiserrequiem, od r. 1697 až do poloviny 18. století postupně provázelo na věčnost řadu členů panovnického dvora.

PROGRAM:

Johann Joseph Fux:
Requiem – Missa pro defunctis (Kaiserrequiem K 51-53)

  • Introitus: Requiem aeternam
  • Kyrie
  • Offertorium: Domine Jesu Christe
  • Sanctus, Benedictus
  • Agnus Dei

OBSAZENÍ:

Orch.: 2vl, vla, vln, 3trb, org, the (9 hráčů)
Sbor: 2S, 2A, 2T, 2B (8 zpěváků

Nastudováno pro Bacha na Mozarta! listopad 2020