Händel, G. F.: Mesiáš (HWV 56)

Oratorium Mesiáš je Händelovým neznámějším a nejpopulárnějším oratoriem. Dílo vzniklo během léta 1741 a kompoziční proces samotný je opředen mnoha legendami o mystickém vytržení pracujícího skladatele, který údajně po celý čas kompozice nejedl a nespal. K těmto téměř mytickým příběhům však vede nesporná skutečnost a to, že Händel vytvořil toto monumentální díla za pouhých 24 dní. Nutno podotknou, že (v souladu s dobovou kompoziční praxí) využíval mnoha témat a motivického materiálu z děl jiných autorů i svých děl starších. Premiéra se uskutečnila 13. dubna 1742 v Dublinu. Úspěch byl nesmírný. Od své premiéry je Mesiáš hrán nepřetržitě po celém světě a je jednou z nejuváděnějších skladeb všech dob. Autorem libreta je Händelův veliký příznivce, obdivovatel a mecenáš Charles Jennens. Základ tvoří starozákonní texty, zejména úryvky z proroctví Izaiášova a knih žalmů, dva nejznámější sbory obsahově čerpají z knihy zjevení sv. Jana. Nejedná se však o nahodilou mozaiku Starozákonních textů. Naopak. Třídílná struktura oratoria je naplněna událostmi ze života Ježíše Krista:

Díl první: Proroctví spásy, příchod Mesiáše a jeho vykupitelské skutky na zemi.

Díl druhý: Oběť bičování a ukřižování, sestoupení do pekel a Zmrtvýchvstání, Božský triumf.

Díl třetí: Příslib vykoupení lidstva, vítězství nad smrtí a hříchem v den velkého soudu, oslava Krista.

Vedle 16 árií je v oratoriu velmi významně zastoupen sbor. V 19 velkých sborových částech Händel zvukovou nádherou navazuje na velkolepou anglickou sborovou tradici Henryho Purcella. Také nejslavnější částí celého oratoria je beze sporu sborové „Hallelujah“ umístěné v závěru druhého dílu. V mnoha zemích je již vžitou praxí, že publikum při této části stojí. Tradice totiž říká, že při prvním provedení Mesiáše v Londýně povstal při prvních tónech Hallelujah sám král Jiří II. A stál až do konce této části.

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Soli:

• Soprán: Lenka Ďuricová Cafourková/Michaela Šrůmová
• Alt: Jakub Burzynski/ Kamila Mazalová/Barbora Martínková, Martin Ptáček, Lucie Karafiátová
• Tenor: Lukáš Hacek, Jakub Kubín /Jaroslav Březina
• Bas: Jiří Miroslav Procházka / Roman Janál
• Sbormistr: Tereza Válková
• Koncertní mistr: Peter Zajíček
• Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

5-4-3-3-2, 0-2-0-2, 0-2-0-0, cembalo, org, timpani (celkem 26 hráčů)

Sbor SATB:

5/4S-5/4A-5/4T-5/4B (celkem 20/16 zpěváků)

Nastudováno pro Hudební festival Znojmo 2010

Obnovená premiéra cyklus Bacha na Mozarta! 18. 12. 2014

délka programu: asi 3 hodiny se 2 přestávkami

Změna obsazení vyhrazena.