Haydn, M.: Der Traum

Mladší bratr Josepha Haydna svou hudební dráhu začal podobně jako Joseph ve svatoštěpánském sboru ve Vídni. Když císařovna Marie Terezie poprvé slyšela Michaela Haydna zpívat, líbilo se jí to natolik, že mu dala 24 dukátů. Již jako dvacetiletý byl jmenován kapelníkem biskupa v rumunském Velkém Vradíně a o šest let později se natrvalo usadil v Salzburku. Když roku 1763 převzal úřad koncertního mistra a dvorního varhaníka salzburské arcibiskupské kapely, byl již proslulý nejen instrumentální a komorní tvorbou, ale také svými chrámovými skladbami.

Po celou dobu svého působení v Salzburku se Michael Haydn znal s Leopoldem a Wolfgangem Amadeem Mozartem. Leopold Mozart velice dobře znal talent a odbornost Michaela Haydna a protože měl velký vliv u dvora, podporoval jej. Možná také díky tomu dosáhl Michael Haydn za svého života větší proslulosti, než Joseph.

Haydn psal téměř ve všech hudebních formách, od komorní hudby přes orchestrální, ale jeho zálibou bylo skládat hudbu církevní na liturgické texty. Také v neliturgických vokálně-instrumentálních dílech věnoval hudebnímu doprovodu textů nepochybně největší úsilí.

Der Traum je dvouaktovou pantomimou, jejíž děj shrnuje vypravěč. Jedná se v podstatě o commedia dell´arte, která se skládá z 20 krátkých čísel, včetně velmi vděčných pochodů a tanců, ale také italských árií „turecké“ árie, duetu „canzone pastorale“ a latinské árie. Zpěv sólistů ztvárňují tanečníci a mimové.

Snová podívaná je umocněna scénickým ztvárněním Radima Vizváryho.

PROGRAM:

Der Traum, Pantomime in zwei Akten, MH 84 (Perger 133)

ORCHESTR:

4 4 3 2 2 | 2fl, 2tr, 2cor, 2ob, fg , cemb , per (celkem 21 hráčů)

ÚČINKUJÍ:

 • Soli:
 • Markéta Böhmová – soprán
 • Štefan Kocán/Jiří Miroslav Procházka – bas
 • Thomas Lichtenecker – kontratenor
 • Arnošt Goldflam – vypravěč
 • Valéria Daňhová – pantomima
 • Anna Kukuczková – pantomima
 • Matěj Petrák – pantomima
 • Jindřich Panský – pantomima
 • Marek Zelinka – pantomima
 • ————————————————
 • Roman Válek – dirigent
 • Czech Ensemble Baroque Orchestra
 • Josef Žák – koncertní mistr
 • Radim Vizváry – režie a choreografie
 • Ondřej Hučín – scénář a dramaturgie
 • Marek Cpin – scéna a kostýmy
 • Karel Šimek a Tomáš Morávek – light design

Nastudováno pro Hudební festival Znojmo 2020 (premiéra: 24. 8. 2020)