Janáček, L.: Rákós Rákóczy

Původní Janáčkův „balet“ Rákoš Rákoczy s podtitulem „Obrázek z Moravskéko Slovenska s tanci a zpěvy od Augustina Bergera, Jana Herbena a Leoše Janáčka měl premiéru v Národním divadle v Praze 24.7.1891. Vznikl v období, kdy Leoš Janáček usiloval o představení moravského folklóru široké veřejnosti na Zemské jubilejní výstavě v Praze r. 1891. Janáčkův hudební materiál obsahuje lašské, hanácké a jiné moravské tance a písně – sborové i sólové. Toto dílo velmi odvážně a osobitě uchopila režisérka Magdalena Švecová a společně s choreografkou Ladislavou Košíkovou vytvořila na podkladě původního baletu scénickou koláž, která volně rozvíjí motivy původního díla.

Součástí inscenace je videoprojekce, která vytváří další obraz jeviště, sugestivně podkresluje atmosféru děje a citlivě ji propojuje s výrazovostí tanečního projevu. Prolínání tradičních a moderních výrazových prostředků při zachování prapůvodních archetypálních významů jednotlivých symbolů vytváří oblouk mezi dvěma zdánlivě rozdílnými světy, jejichž principy bytí a nebytí jsou však platné v každé době a přibližuje tak dílo současnému divákovi.

ÚČINKUJÍ:
• Czech Ensemble Baroque Choir
• Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
• Taneční soubor Hradišťan
• Antonín Stehlík – lidový baryton
• sbormistr: Tereza Válková
• režie: Magdalena Švecová
• choreografie: Ladislava Košíková
• dirigent: Roman Válek.

Orchestr:

Velký symfonický orchestr

Sbor SATB:

10S – 10A – 10T – 10B (celkem 40 zpěváků)

Poznámka: Projekt je možné realizovat i jako koncertní program bez scénické složky.

Dílo bylo nastudováno jako obnovená premiéra pro MHF Janáčkův Máj.

délka programu: asi 60 minut bez přestávky

Změna obsazení vyhrazena.