Lux æterna – vokální koncert

Vokální ansámbl CEB v duchovním programu „…a světlo věčné ať jim svítí“ plného naděje, spojující renesanci, baroko a současnost.

Lux aeterna, antifona k přijímání, která je součástí requiem, mše za zemřelé. I když by se mohlo zdát, že se jedná a pochmurné až depresivní téma, opak je pravdou. Lux aeterna je tou nejvíce nadějeplnou částí celé zádušní mše. Jejím poselstvím je milosrdenství a oplývá hlubokým citem, který po staletí inspiroval hudební tvůrce ke kompozicím plným světla a křehké krásy.

Koncert je zahájen jednou z nejznámějších skladeb historie, falsobordonovým zhudebněním žalmu 50, Miserere mei, Georga Allegriho. Mnoho posluchačů zná toto sborové dílo pro jeho vrcholné vysoké C, zpívané jedním hlasem v malém sboru a také díky mnohým mýtům, které obklopují jeho provedení sborem Sixtinské kaple. Allegriho originál je však na hony vzdálen této verzi. Na koncertě tedy uslyšíte i originální verzi.

Následuje několik zpracování antifony Lux aeterna, jak ji v rozsahu dvou staletí zpracovali autoři jako Tomás Luis de Victoria, Felice Anerio (co do starých mistrů) a JW Keckley, Ēriks Ešenvalds či Maurice Duruflé z autorů soudobých. Nejrozsáhlejším dílem koncertu je Music for the Funeral of Queen Mary anglického velikána nejen sborové tvorby, Henryho Purcella.

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. 

I náš koncert tedy musí vyústit do „věčného světla“, které nás uvede do ráje, mezi anděly. Dnes již proslulé Lux aeterna Edwarda Elgara spolu s antifonou In paradisum, jejíž autor je dlouholetý člen Czech Ensemble Baroque, zpěvák a skladatel Jakub Kubín a kterou složil přímo pro vokální ansámbl CEB, koncert završí.

Světlo věčné ať jim svítí, Pane:
Ať jsou navěky s tvými svatými, neboť jsi dobrý.
Pokoj věčný dej jim, Pane
a světlo věčné ať jim svítí.

"Ať vás andělé uvedou do ráje, ať vás mučedníci přijmou a uvedou do svatého města Jeruzaléma. Ať tě přijmou chóry andělů a s Lazarem, kdysi chudým, ať sdílíš věčný odpočinek."

PROGRAM

 • Gregorio Allegri: Miserere
 • JW Keckley: Lux aeterna
 • Tomás Luis de Victoria: Lux aeterna
 • Alonso Lobo Libera me
 • Ēriks Ešenvalds: Lux aeterna
 • Felice Anerio: Lux aeterna
 • Maurice Duruflé: Lux aeterna
 • Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary
 • Edward Elgar: Lux aeterna

ÚČINKUJÍ

 • Czech Ensemble Baroque Choir (16 zpěváků)
 • sbormistr – Tereza Válková
 • varhanní pozitiv – Marek Čermák

Nastudováno pro Bacha na Mozarta! 2022