Monteverdi, C.: Combattimento

Combattimento: Víra – Naděje – Láska

Scénická koláž Combattimento obsahuje výběr ze 7. a 8. knihy madrigalů Claudia Monteverdiho – Tirsi e Clori, Combattimento di Tancredi et Clorinda a výběr z Madrigalů milostných a válečných. Jako prolog je použita první část Il prologo z Monteverdiho opery Návrat Odysseův. Svět rodící se opery a doznívání renesančního madrigalu. To je hlavní rys hudby počátku 17. století. Svět krásného zvuku louten, teorb, harf, ale také stále více se prosazujících smyčcových nástrojů, gamb a cembal. Více než polyfonie se začíná uplatňovat síla sděleného textu a slova, doprovázená akordickým doprovodem. Hudba mystická, která nás nezvladatelně vábí do nadcházejícího téměř 200 letého období barokní a klasicistní opery a duchovní kantáty.

Téma lásky a války nabízí Monteverdiho hudbu plnou lidských vášní, emocí a hlubokého vnitřního prožitku, typických právě pro epochu manýrismu. Protiklad lásky a smrti patří od nepaměti k základním otázkám filozofie lidského bytí na zemi a je zdrojem námětů nejpůsobivější evropské poezie.
Il Combattimento di Tancredi et Clorinda (Souboj Tankreda s Klorindou), zhudebněná epizoda z Osvobozeného Jeruzaléma od Torquata Tassa, je bojem dvou náboženských ideologií na straně jedné a bojem provázející lásku, jako boj o přízeň, na straně druhé. Duchovnost a mysticismus, smyslnost a erotičnost, svár duše s tělem vytváří značné dramatické napětí díla.
A nad tím vším obrovská božská síla, která napomáhá Lidské křehkosti v jejím bytí na zemi společně s trojicí křesťanských ctností Vírou, Láskou, Nadějí. A největší z té trojice je Láska ( 1.K 13, 13). Jednotící síla, která světu vládne.

„A kdybych měl dar prorokování a znal všechna tajemství a měl i poznání o všem a kdybych měl všechnu víru, takže bych hory přenášel, ale Lásky bych neměl, nic nejsem“ (Pavel z Tarsu, 1. K 13, 2)

Program:

Combattimento, HF ZNojmo 2013

• C. Monteverdi: Io che nell´otio nacqui e d’otio vissi
• C. Monteverdi: Il Ritorno d’Ulisse in Patria – Prologo SV325
• C. Monteverdi: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda SV153

přestávka

• Biagio Marini: Passacalio a 4
• Andrea Falconieri: Battala de Barabaso yerno de Satanas
• C. Monteverdi: Vago augeletto SV 156
• C. Monteverdi: Ardo, avvampo, mi struggo SV 152
• C. Monteverdi: Altri canti di Marte SV 155a,b
• C. Monteverdi:Tirsi e Clori SV 145

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque

Soli:
• soprán – Klorinda, Klori, Amor: Stanislava Mihalcová
• soprán: Tereza VálkováCombattimento, HF ZNojmo 2013
• mezzosoprán – Štěstěna: Markéta Cukrová
• kontratenor – Lidská křehkost: Martin Ptáček
• tenor – Testo: Jaroslav Březina
• tenor – Tirsi: Tomáš Kořínek
• bas – Čas: Joel Frederiksen
• bas – Tankred: Martin Vacula
• Tanec: Jitka Košíková

• Koncertní mistr: Peter Zajíček
• Dirigent: Roman Válek

• Light design: Arnošt Janěk
• Scéna, kostýmy: Jaroslav Milfajt
• Režie: Ladislava Košíková

Orchestr:

1-1-2-1-1, 2-0-0-0 cembalo, org, the, kitharone, harfa, bicí (celkem 14 hráčů)

Nastudováno pro

Hudební festival Znojmo, premiéra 25. 7. 2013
Combattimento, HF ZNojmo 2013

Podrobný program koncertu

Ohlasy

délka programu: asi 90 minut s 1 přestávkou

Změna obsazení vyhrazena.