Monteverdi, C.: Madrigaly

Madrigal je často označován, jako forma, v níž se nejryzeji odráží duch italského renesančního umění. Jeho básnický tvar byl od počátku spjat s hudbou. Rozkvět madrigalu ve 40. letch 16. století trvající téměř sto let připomíná záplavou produkcí „erupci“ písně v 19. století. Na poesii Petrarchy či Tassa skládali hudebníci zvučných jmen – Lasso, Luython, Monte a mnozí dallší.

Centrálním tématem madrigalů je láska, která má místy blízko až k erotice, mluva je květnatá, plná metafor a jinotajů, s rozsáhlými lyrickými popisy. Při interpretaci jejich textů a hudby nelze zapomínat, že fráze „umírat láskou“ mohla být i eufemismem pro vyvrcholení milostného styku. Hudba má nechat hovořit slova.

Mnohé madrigaly jsou ódou na ženu, oslavujíc její fyzickou krásu barvitými příměry k přírodním jevům. Nezřídka jsou tyto jevy vykreslovány zvukomalebně, s naturalistickou věrností.

Jen rozhlédne se zrak tvůj krásný, zářivý,

a směje se hned vánek vůkol,

hned moře se zvlní a zašumí větry,

oblohu pak zdobí skvělý světla půvab

Touha po vyjádření srdcervoucích vášní, zoufalství a trýzně vedla k využití do té doby poměrně neobvyklých kompozičních prvků: četných chromatických postupů a alterací, které se později čím dál častěji uplatňovaly i v jiných formách i přesto, že mnohdy narazily na otevřený odpor teoretiků.

Završitelem vývoje madrigalu, který vytvořil pomyslný most mezi renesancí a barokem byl Claudio Monteverdi. Monteverdi komponoval madrigaly po celý život, celkem jich uveřejnil přes dvě stovky. Lze na nich proto snadno sledovat rychlý stylový vývoj na přelomu 16. a 17. století, k němuž Monteverdi svými inovacemi výrazně přispíval. Nejvýraznější rozdíl je patrný mezi Pátou (1605) a Šestou (1614) knihou madrigalů, což odpovídá době, kdy skladatel vytvořil své epochální Mariánské nešpory. Je to rozdíl mezi pozdní renesancí a raným barokem. Počínaje šestou knihou začíná autor využívat koncertantní styl, stile concertato, s doprovodem hudebních nástrojů, s využitím monodického stylu a občas i s prvky dramatické akce; tedy genere rappresentativo, reprezentativní žánr.

Tento program je koncipován z děl třetí, páté a především čtvrté knihy madrigalů.

PROGRAM:

C. Monteverdi: Madrigaly (výběr z III., IV. a V. knihy)

· Io mi son giovinetta

· Ah dolente partita, ah fin de la mia vita

· Anima mia, perdona a chi tè cruda

· Piagne e sospira

· Lumi miei cari

· Sfogava con le stelle

· A un giro sol de’begl’occhi

· Ma tu piú che mai

· Luci serene e chiare voi mincendete

· Ohimè, se tanto amate di sentir

· Cor mio mentre vi miro

· Si ch’io vorrei morire

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Quintet

Soprán – soprán – alt – tenor – bas

délka programu: asi 60 minut bez přestávky

Změna obsazení vyhrazena.