Monteverdi, C.: Mariánské nešpory

Mariánské nešpory z roku 1610 (Vespro della Beata Vergine da concerto, composta sopra canti fermi, doslova Koncertantní nešpory blahoslavené Panny, komponované na cantus firmus) jsou často považovány za největší Monteverdiho dílo vůbec. Monumentání duchovní kompozice, srovnatelná snad jen s díly jako Händelův Mesiáš nebo Bachovy Matoušovy pašije, byla vydána v červenci 1610 v Benátkách.

Přesné určení a smysl díla není dnes znám a je předmětem akademických debat. Také nevíme, kdy, kde a v jaké podobě bylo původně uvedeno. Skladba je věnována papeži Pavlu V. – soudí se, že finančními těžkostmi sužovaný Monteverdi si tak chtěl pomoci k výnosnějšímu místu v církevních službách. První doložené provedení díla se konalo 15. srpna 1613 v Benátkách a Monteverdi byl na jeho základě zvolen 19. srpna tamním kapelníkem.

Z technického hlediska jsou Monteverdiho Nešpory náročnou skladbou vyžadující sbor dostatečně početný a zkušený, aby místy pokryl až deset vokálních hlasů, jindy se rozdělil ve dva různé sbory a během celého provedení doprovázel sedm různých sólistů. Skladba se vyznačuje individualizovaným přístupem ke každé z jejích třinácti částí. Vedle monumentálních zvukových ploch se objevují chvíle intimní modlitby nebo ozvuky sekulární hudby. Monteverdi přitom dokáže udržet jednotu a celistvý dojem, mimo jiné tím, že staví na melodiích gregoriánského chorálu, jež v jednotlivých větách zůstávají přítomné jako cantus firmus.

Dílo se skládá ze čtrnácti částí: Deus in adiutorium, Dixit Dominus, Nigra sum, Laudate pueri, Pulchra es, Laetatus sum, Duo Seraphim, Nisi Dominus, Audi coelum, Lauda Jerusalem, instrumentální Sonata sopra Sancta Maria, Ave maris stella a Magnificat ve dvojím znění (pro sedm a šest hlasů).

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Soli:
• Soprán: Helga Varga Bach, Pavla Radostová
• Alt: Martin Ptáček
• Tenor: Jakub Kubín, Lukáš Hacek, Filip Dámec
• Bas: Jiří Miroslav Procházka
• Sbormistr: Tereza Válková
• Koncertní mistr: Elen Machová/Peter Zajíček
• Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

2-2-2-2-1, 2-0-0-2, 0-0-3-0, loutna, theorba, 3 kornety, 3 trombony, cembalo, org (celkem 23 hráčů)

Sbor SATB:

6S-3A-6T-3B (celkem 18 zpěváků)

Nastudováno v rámci LŠBH 2005

Obnovená premiéra: Bacha na Mozarta! 2016

délka programu: asi 100 minut s přestávkou

Změna obsazení vyhrazena.