Mozart, W. A.: Requiem (KV 626)

Jen těžko by se ve světovém hudebním repertoáru hledala skladba opředenější větší dávkou tajemství a spekulací, jako Mozartovo Requiem. Moderní hudební věda prokázala, že většina z fikcí kolem této skladby má mnohem prozaičtější pozadí. Hudba na objednávku byla v Mozartově době zcela běžným způsobem vzniku hudebního díla. Dnes už víme, že oním tajemným mužem, či snad jeho poslem, nebyl v žádném případě údajný Mozartův sok Antonio Salieri, ale hrabě Walsegg, pod jehož jménem bylo také dílo poprvé uvedeno roku 1793 ve Vídeňském Novém Městě.

Dokonalým, i když působivým zkreslením skutečnosti, byl Formanův film Amadeus, v němž Salieri odezírá poslední Mozartovy tóny na jeho smrtelném loži. Byl to zcela někdo jiný, a to Mozartův žák Franz Xaver Süsmayer, který mistrovi pomáhal už s dokončením korunovační opery Titus pro Prahu a který pomohl dopsat i Requiem až po začátek Lacrimosa. Po Mozartově smrti dílo podle skladatelových skic a vlastní invence dokončil.

Při prohlídce hudebního materiálu Mozartových částí Requiem zjistíme, že nemocný Mozart volil starou neobarokní formu mše, kterou bohatě využíval ve svém Salsburském období. Použití bassa continua, zdvojení nižších hlasů trombony, forma fugy i konkrétní citace Händela – to byl jistě výraz největší úcty ke skladatelům vrcholného baroka, ale také úsporné a geniální využití známého hudebního materiálu. Vždyť Mozart znal Mesiáše zpaměti a vytvořil jeho klasicistní transkripci.

Přes tyto reálie zůstává Requiem stejně jako ostatní Mozartova hudba naprosto výjimečným duchovním dědictvím spojující staletí.

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Soli:
• Soprán: Markéta Böhmová/ Marie Fajtová
• Alt: Monika Jägerová/Markéta Cukrová
• Tenor: Jakub Kubín/Jaroslav Březina
• Bas: Jiří Miroslav Procházka/Marián Krejčík
• Sbormistr: Tereza Válková
• Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

6-5-4-4-2, 0-0-2-2, 2-2-3-0, org, timpani (celkem 34 hráčů)

Sbor SATB:

6S-6A-6T-6B (celkem 24 zpěváků)

Nastudováno pro cyklus Bacha na Mozarta! 2012 a 2019

délka programu: asi 45 minut bez přestávky

Změna obsazení vyhrazena.