Mozart, W. A.: Velká mše c moll

Mozartově duchovní tvorbě dominují dvě velká díla – Velká mše c moll a Requiem. Najdeme mezi nimi celou řadu spojitostí: První, do očí bijící skutečností je, že ani jedno z děl nebylo dokončeno Mozartovou rukou. Osud Requiem je často připomínán – ať už formou legendárních polopravd, nebo se snahou dopídit se na základě konkrétních faktů pravého objasnění. Velká mše byla komponována po premiéře opery Únos ze serailu a její nedokončení je rovněž opředeno několika legendami: Jedna hovoří o tom, že Mozart dílo komponoval pro Salcburk, aby ukonejšil svého otce Leopolda, neboť se proti jeho vůli oženil s o šest let mladší zpěvačkou Constanze Weberovou. Přecitlivělý a na otci stále závislý syn údajně slíbil, že napíše mši, kterou se on a jeho mladá žena usmíří s rozhněvanými salcburskými starousedlíky. Pravdivost této historky nelze zcela vyloučit: Třebaže byla v roce 1783 mše hotova stěží z poloviny, nechal ji skladatel provést v salcburském kostele sv. Petra. Jeho Constanze údajně zpívala sopranový part

Mši skladatel dokončil – nejspíše z pracovních časových důvodů – pouze po Benedictus včetně. Svými rozměry, barevností a bohatostí vysoce vybočuje nad rámec tehdejší praxe, ale i z obvyké struktury „provozních“ kompozic autora samého. Obvyklá čtyřhlasá sazba je rozšířena v částech Credo a Gratias na pětihlas, Quitollis je provedeno dokonce jako dvojsbor. Velmi působivé a řemeslně skvěle zpracované fugy ukazují na zřejmu inspiraci vrcholnými barokními kompozicemi.

I přes chybějící závěr v žádném případě nepůsobí kompozice nijak torzovitě a s ní často spojované přívlastky jako přívlastky „velká“ či „monumentální“ jsou zcela na místě. Svým rozměrem, obsazením, emocionálním nábojem a uměleckou náročností patří toto dílo k nejpůsobivějším dílům duchovní hudby vůbec.

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Soli:
• Soprán: Kateřina Kněžíková
• Mezzosoprán: Štěpánka Pučálková
• Tenor: Jakub Kubín, Václav Čížek
• Bas: Jiří Miroslav Procházka
• Koncertní mistr: Peter Zajíček
• Sbormistr: Tereza Válková
• Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

5-4-3-3-2, 1-2-0-2, 2-2-3-0, org, timpani (celkem 31 hráčů)

Sbor SATB:

8S-6A-6T-6B (celkem 26 zpěváků)

Nastudováno pro cyklus Bacha na Mozarta! 2016

délka programu: asi 60 minut bez přestávky

Změna obsazení vyhrazena.