Mysliveček, J.: Montezuma

Motezuma, tříaktová opera seria, jejíž děj vychází z legendy o aztéckém vládci Motezumovi II. měla premiéru v lednu roku 1771. Libreto Cigna – Santiho oživuje historické postavy císaře Montezumy, Hernando Cortese nebo indiánskou dívku Lisingu. Drama o konfliktu křesťanství s tradicemi aztécké říše je symbolicky vykresleno prostřednictvím jednotlivých postav a Myslivečkovi poskytlo široké pole působnosti pro uplatnění jeho geniální a virtuózní hudby.

Aztécký vládce Montezuma čelí španělské invazi. Jeho pochybnosti, zda a jak se Španělům postavit, stejně jako pochybnost o účinné pomoci starých bohů, tvoří ideový základ děje. Španělský dobyvatel Hernán Cortés klame Montezumu předstíráním ušlechtolosti a přátelství, aby nakonec zneužil vladařovy nejistoty. Montezumova manželka Guacozinga je na straně obránců tradic a její politický názor je v tragickém rozporu se vztahem k Montezumovi, kterho osudově miluje. Nezbytnou milostnou intriku zastupují španělský generál Tentile a krásná indiánská dívka Lisinga. V dramatickém závěru sice Montezuma umírá poté, co zvolil místo ozbrojeného konfliktu, cestu sebeobětování, ale konec opery přece jen vyznívá v duchu smíření a nalezení opětovného pokoje a naděje, která přinesla základy novému Mexiku.

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra

Soli:
• Motezuma – kontratenor: Jakub Burzynski
• Cortes – tenor: Jaroslav Březina
• Teutile – tenor: Tomáš Kořínek
• Pilpatoe – bas: Marián Krejčík
• Quacozinga – soprán: Marie Fajtová
• Lisinga – soprán: Michaela Šrůmová
• Montezumovo vojsko
• Španělské vojsko
• Scéna: Jaroslav Milfajt
• Kostýmy: Klára Vágnerová
• Choreografie: Pavel Mašek
• Light design: Arnošt Janěk
• Koncertní mistr: Peter Zajíček
• Režie: Michael Tarant
• Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

6-5-4-4-3-2, 2-2-0-1, cembalo (celkem 30hráčů)

Novodobou premiéru opery uvedl v nastudování Czech Ensemble Baroque Hudební festival Znojmo 16. 7. 2011

Videoukázka Spustit video YouTube

délka programu: asi 3,5 hodiny se 2 přestávkami

Změna obsazení vyhrazena