Olomoucké symfonie

V rámci festivalu baroko Olomouc 2015 byly nastudovány, v novodobé světové premiéře uvedeny a pro ČRo natočeny čtyři symfonie dvou významných autorů, působících na konci 18. století v katerdále sv. Václva v Olomouci, což byl ve své době jeden z nejvýznmanějších hudebních postů. Oba autoři – přesto, že se jednalo o slavné a uznávané hudebníky – byli do dnešních dní prakticky zapomenuti. Jejich odkaz se znovu snaží objevit Dr. Tomáš Hanzlík, iniciátor celého projektu.

O prvních letech života Antonína Neumanna víme bohužel velmi málo. Narodil se kolem roku 1720 a jako proslulý skladatel zastával pravděpodobně nějaké významné místo, zřejmě na území Rakouska nebo Bavorska. Svědčí o tom velké množství dochovaných skladeb v Rakousku z doby kolem roku 1750. V benediktinském klášteře v Lambachu je mimo jiné dochováno 25 jeho symfonií. Není vyloučena ani vazba na proslulou kapelu v Esterháze, kde působil i Joseph Haydn. Tento fakt dokládají tria pro baryton, která napsal na zakázku hraběte Estarházyho. Od roku 1758 se s ním tedy setkáváme jako se zkušeným kapelníkem a komponistou na dvoře olomouckého biskupa Leopolda Egka v Kroměříži.

Roku 1796 vstoupil do služeb olomoucké kapituly a hned od počátku svého působení začal cílevědomě prosazovat reformy ve vedení hudby v katedrále.

Charakteristickým rysem jeho kompozic je výrazná melodická nápaditost, pestré, až avantgardní formální zpracování typické pro styl Sturm und Drang. Pozoruhodná jsou Neumannova díla i po harmonické stránce – užívá vypjatých harmonických spojů, čímž je ve volbě prostředků harmonie často vynalézavější než jeho současníci a dosahuje tak velmi účinných emocionálních změn a to jak v hudbě chrámové, tak v symfoniích.

Neumannovy symfonie patří k nejstarším svého druhu na našem i rakouském území. Z původních 41 symfonií se jich dochovalo 33. Neumannova inovativní a avantgardní díla jsou dnes objevována ve významných hudebních fondech v Maďarsku nebo Švédsku, což dosvědčuje význam skladatele v rámci evropského kulturního dědictví 18. století.

Zdroj: Mgr. Tomáš Hanzlík, PhD.

Josef Puschmann byl kapelník olomoucké katedrály, který do Olomouce přišel ze šlechtických služeb. Za jeho působení dosáhl dómský kůr nebývalého věhlasu.

Narodil se roku 1738 v Červené Vodě. Od mládí se učil hrát na housle a jiné nástroje, vzdělával se také ve skladbě. Studoval u augustiniánů v Brně.

Působil nejprve ve službách barona Skrbenského v Hošťálkovech, po té přešel do služeb zemského hejtmana v Opavě hraběte Ignáce Dominika Chorynského ve Velkých Hošticích. Zde měl Puschmann mnoho příležitostí uvádět své skladby a mnoho z nich došlo uznání i u slavných mistrů (např. Karl Ditters von Dittersdorf).

S Dittersdorfem udržoval styk převážně díky kapele na Jánském Vrchu. Byl jejím aktivním členem, hrával první housle. Kapela měla dvanáct, později patnáct placených hudebníků.

Ve šlechtických službách nebyl zřejmě moc spokojen, a proto se přihlásil na místo dómského kapelníka. I přes silnou konkurenci byl do dómu přijat v září roku 1777. Josef Zemřel v Olomouci roku 1794.

Josef Puschmann zkomponoval přes padesát chrámových a instrumentálních skladeb raně klasického stylu. Ve šlechtických službách, komponoval převážně instrumentální skladby pro svého zaměstnavatel, současně ovšem skládal také hudbu vokální: kantáta ke svatbě dcery hraběte Choryntského, litanie nebo Te Deum. Za zmínku rozhodně stojí také koncert pro violu (č.3) a pastorální mše (č.23). Po vstupu do církevních služeb začal psát převážně skladby chrámové. Skládal hodně pro housle jako sólový nástroj, velmi virtuózní pasáže. Tyto party sám interpretoval, protože byl vynikající houslista. Složil také několik sinfonií.

Zdroj: Čerpáno z diplomové práce Terezie Odstrčilové (odborné vedení Tomáš Hanzlík) Univerzita Palackého v Olomouci.

PROGRAM KONCERTU:
• Antonín Neumann (cca 1720 – 1776): Sinfonia in D
• Antonín Neumann: Sinfonia in C

přestávka
• Antonín Neumann: Sinfonia in G
Josef Puschmann (1738 – 1794): Sinfonia in Es

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra

· Koncertní mistr: Elen Machová

· Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

2 – 2 – 1 – 1 – 1, 2ob, fg, 2cor, 2tr, cemb (celkem 15 hráčů)

Nastudováno pro festival baroko Olomouc 2015

délka programu: asi 70 minut s přestávkou

Změna obsazení vyhrazena.