Palestrina, G. P. : Missa Papae Marcelli

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594) byl od dvanácti let vokalistou římského chrámu Sancta Maria Maggiore, od devatenácti se stal hlavním kapelníkem a varhaníkem v rodné Palestině, od roku 1551 byl kapelníkem Capelly Giulia a od roku 1555 Sixtýnské kaple v Římě. Na svém tvůrčím vrcholu ve službách papeže byl pověřen revizí gregoriánského chorálu a jeho dílo se stalo podobně, jako dílo J. S. Bacha předlohou a nepsaným zákonem vokální kompozice. Jeho dílo čítá celkem 950 skladeb, z toho 93 mší, 350 motet, 64 hymnů, 35 magnificat, 42 lamentací a řadu dalších, převážně duchovních děl.

Svým stylem sladil hudební prostředky Franko-Vlámské epochy, oživil je obrovskou invencí a vytvořil tak nový hudební styl, později nazývaný Palestrinovská polyfonie. Jeho stěžejní dílo Missa Papae Marcelli bylo napsáno u příležitosti papežské korunovace zřejmě v roce 1555. Tato legendární kompozice byla exemplárním dílem na němž byla n Tridentském koncilu 1564 odborníky z řad církevních hodnostářů řešena otázka srozumitelnosti textu ve vokální polyfonii. Skladby byla obhájena a stala se vzorovou kompozicí pro celé generace renesančních skladatelů.

PROGRAM:


• Anonym: Alleluia, Angelus Domini

Žalm 30

• Josquin Desprez: In Te Domine speravi

Dante Alighieri: Božská komedie – Ráj (zpěv 32)

• Josquin Desprez: Ave Maria

Michelangelo Buonarotti: Sonet LVII

• Giovanni Pierluigi da Palestrina: Surge illuminare

Michelangelo Buonarotti: Sonet LXII

• Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa Papae Marcelli

• Kyrie
• Gloria
• Credo
• Sanctus/Hosanna/Benedictus
• Agnus Dei I
• Agnus Dei II

doslov

• Claudio Monteverdi: Domine ne in furore

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Choir

Sbormistr: Tereza Válková

Sbor SATB:

3S-3A-6T-6B (celkem 18 zpěváků), 1-2 herci

Nastudováno pro hudební cyklus Bacha na Mozarta! 2014

délka programu: asi 60 minut bez přestávky

Změna obsazení vyhrazena.