Pocta Českému baroku

Velcí piaristé Moravy a Slezska Brosmann a Mašát

Na poli hudby a hudební výchovy se u nás v období baroka a hudebního klasicismu uplatňovaly zejména dva řeholní řády – piaristé a jezuité. Máme četné doklady o vysoké úrovni absolventů – žáků piaristických kolejí, kteří mohli ve své době směle konkurovat tehdejším italským hudebníkům.

Hudební tvorba příslušníků piaristického řádu se vyznačuje zcela profesionálním zvládnutím skladatelské techniky, vyspělou harmonií, kontrapunkte, instrumentací i zpravováním liturgických textů. Nejvýznmanějším z nich byl patrně Antonín Jan Nepomuk Brosmann

Již před vstupem k piaristům nabyl značného obecného i hudebního vzdělání. Po přijetí v roce 1750, kdy přijal řádové jméno Damasus a Scto Hieronymo, byl posílán na různá místa. Působil jako profesor filosofie v Mikulově, Kroměříži, Příboře aj. V Bílé Vodě, kde byl farářem a rektorem, navázal umělecké i přátelské styky s významným rakouským skladatelem Karlem Dittersdorfem, který byl v té době arcibiskupským kapelníkem na Jánském Vrchu. Od roku 1787 byl prefektem kláštera v Příboře.

Antonín Brosmann patří spolu s Remigiem Mašátem k nejvýznamnějším představitelům řádové piaristické hudby. Dochovaly se od něho četné chrámové skladby, které byly rozšířeny po celých Čechách a těšily se značné oblibě. Z větších vokálních děl je Brosmann autorem kantáty O turecké válce a dvou sepolker.

V jeho osobnosti můžeme spatřit nejen jednoho z nejvýznamnějších řádových skladatelů Slezska 18. století, ale i mimořádného pedagoga. Je autorem řady latinsky psaných teoretických spisů o vyučování zpěvu, řízení hudby a o pravidlech skladby.

PROGRAM:
• Antonín Jan Nepomuk Brosman: Vesperae solemnes in C
• Antonín Mašát (1692 – 1747): Missa S: Attalae Abbat
• Antonín Mašát: Te Deum laudamus

ÚČINKUJÍ:

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

SOLI: L. Ďuricová Cafourková, L. Karafiátová, J. Kubín/L. Hacek, J. M. Procházka

Obsazení:

· Koncertní mistr: Peter Zajíček

· Sbormistr: Tereza Válková

· Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

3 – 2 – 0 – 1 – 2, fg, 2tr, timp, org/cemb (celkem 13 hráčů)

nebo

1 – 1 – 0 – 1 – 1, 2tr, timp, org (celkem 8 hráčů)

Sbor SATB:

3S, 3A, 3T, 3B (celkem 12 zpěváků – včetně soli)

nebo

2S, 2A, 2T, 2B (celkem 8 zpěváků – včetně soli)

Nastudováno pro cyklus Bacha na Mozarta! 2014 a festival Baroko Olomouc 2014

délka programu: asi 90 minut s přestávkou

Změna obsazení vyhrazena