Purcell, H.: Óda na svatou Cecílii (Z328)

Sláva buď Tobě, jasná Cecílie, nechť Tvůj um a Tvá láska v našich srdcích žije.

Nechť dokoná se britských luhů v Dodonasův hlasů háj proměna.

Slyš každého stromu ticho končící. Zimostráz a jedle jsou již stromy mluvící.

Slyš to v tónu houslí pronikavých také i v řeči flétny zřetelné,

je to jak soucit dechů naslouchavých, když trácká lyra na olistěných křídlech odlétne.

(…) Ty jsi pozemský svět naladila, nebeským sférám jejich hudba pohyb stanovila.

Vznosné housle svůj boj vzdávají, marně ladí své mluvící struny stále.

Všechny nápěvy budou skloněny, aby splatily nebesům melodii,

Před nápěvem větší síly, kterou jim sami vypůjčili.

Marně milostná flétna spolu s kytarou bujný žár a touhu vyvolávají,

když Tvé cudné písně jemně vábí andělské plameny, nebeskou lásku.

Pikola všechny harmonie války marně vyzývají bojechtivé vášně,

které svým velitelským hlasem vytváříš a okouzluješ.

Nechť mezi sebou soupeří ti, kteří mohou nejlépe naplnit svoji úlohu.

Tys spojila jejich krásy do jedné a vytvořila soulad v sobě samé.

Budiž pochválena jasná Cecílie, patronko nás všech

harmonie, která obklopena sborem na výšinách

zlepšuješ svoji dovednost. V záblescích okouzlení vidíš

své vznešené dílo stávat se součástí nekonečného štěstí.

Henry Hall (Orpheus Brittanicus, 1689)

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Soli:
• Soprán: Kamila Zbořilová, Dora Pavlíková, Yvona Jurčíková
• Alt: Jakub Burzynski
• Tenor: Jan Turčínek
• Bas: Martin Vodrážka, Joel Frederiksen
• Sbormistr: Tereza Válková
• Koncertní mistr: Peter Zajíček
• Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

4-3-3-2-1, 0-2-0-1, cembalo, theorba, timpani (celkem 19 hráčů)

Sbor SATB:

4S-4A-4T-4B (celkem 16 zpěváků)

Nastudováno v rámci LŠBH 2009

délka programu: asi 35 minut bez přestávky

Změna obsazení vyhrazena.