Recitál Adama Plachetky: Händel Oratorio Arias

“Per aspera ad astra!”, toto Herkulovo zvolání: “Utrpením ke hvězdám!” vyjadřuje nejlépe cestu génia barokní hudby G. F. Händela k oratoriu. Händel dává oratoriu, formě vzniklé v Itálii, jako náhrada světské opery, zcela nový rozměr, neboť zasazuje historická a starozákonní témata do kulturně-politického kontextu své doby. V kontrastu s odumírající tradicí italské opery se Händelovo oratorium propojilo s cítěním nejširších vrstev a bylo v Anglii přijato, jako národní hudba.

Pro vykreslení charakteru hrdinství, pevné víry a mužného odhodlání používal Händel v oratorních kompozicích bas, případně basbaryton. Jasný, pevný, jadrný baryton s koloraturní dispozicí sólisty Vídeňské státní opery Adama Plachetky je ideálem krásy pro vyjádření těchto oratorních rolí. Pro recitál byly vybrány basové árie z oratorií (Alexander‘s Feast, Messiah, Acis a Galatea) a arie del coro z Judy Makabejského, které nejlépe vystihují podstatu Händelova díla: dialog jednotlivce a společnosti – sólisty a sboru. Předěly mezi jednotlivými áriemi tvoří příslušné ouvertuy a sbory. Právě strhující sborové scény v kontrastu s virtuózními áriemi jsou typickými rysy Händelovy oratorní tvorby a zcela jistě dramaturgicky patří k oratornímu recitálu.

Program:

 • Ouvertura – Alexander‘s Feast (HWV 75) orchestr
 • Aria – Revenge, revenge,Timotheus cries (Alexander‘s Feast) solo, orchestr
 • Recitativo accompagnato – Thus Saith the Lord of Hosts (Messiah, HWV 56) solo, orchestr
 • Aria – But who may abide (Messiah) solo, orchestr
 • Recitativo accompagnato – Behold,I tell you a mystery (Messiah) solo, orchestr
 • Aria The trumpet shall sound (Messiah) solo, orchestr
 • Ouvertura- Acis and Galatea (HWV 49) orchestr
 • Recitativo accompagnato – I rage,I melt, I burn! (Polyphemus, Acis and Galatea) solo, orchestr
 • Aria O ruddier than the cherry (Polyphemus, Acis and Galatea) solo, orchestr
 • Aria – Cease to beauty (Polyphemus, Acis and Galatea) solo, orchestr

přestávka

 • Ouvertura – Judas Maccabeus (HWV63) Orchestr
 • Chorus – O Father, whose Almighty power (Judas Maccabeus) sbor, orchestr
 • Recitativo accompagnato – I feel the Deity within (Simon, Judas Maccabeus) solo, orchestr
 • Aria – Arm, arm ye brave (Simon, Judas Maccabeus) solo, orchestr
 • Chorus – We, come (Judas Maccabeus) sbor, orchestr
 • Recitative – Be comforted (Simon, Judas Maccabeus) solo, orchestr
 • Aria – The Lord worketh wonders (Simon, Judas Maccabeus) solo, orchestr
 • Chorus – Fallen is the foe (Judas Maccabeus) sbor, orchestr
 • Recitative – Enough! to Heaven we leave (Simon, Judas Maccabeus) solo, orchestr

ÚČINKUJÍ

Adam Plachetka – baryton

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

 • Sbormistr: Tereza Válková
 • Koncertní mistr: Dagmar Valentová
 • Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

5-4-4-3-2 0-2-0-3 0-3-0-0 ti, ce, the, org (celkem 30 hráčů)

Sbor SATB:

4S-4A-4T-4B (celkem 16 zpěváků)

Nastudováno pro Hudební festival Znojmo, Třebíčský operní festival a FOK 2012.

Záznam z koncertu ČRo Vltava (v přímém přenosu vysíláno 29. 7. 2012)

CD Händel Oratorio Arias

CD Händel Oratorio Arias

 

délka programu: asi 90 minut s 1 přestávkou
Změna obsazení vyhrazena