Recitál Pavla Šporcla: Vivaldi – Čtvero ročních dob

Úvodní Magnificat svými třemi údery vysílá dík k nebesům: Otce, Syna a Ducha Svatého. Mezzosopránové Et exsultavit vytváří jásavou atmosféru radosti a pokory. Sopránové Quia respexit vypráví s díky o Blahoslavené všemi národy světa – sbor tuto větu velmi sugestivně přebírá. Pevný, rozhodný, ale laskavý bas ilustruje velikost Božího skutku. Duet altu a tenoru Et miseri cordia je prosbou kajícníků. Sbor vstupuje se zobrazením Božské moci – ramene síly – Fecit potentiam se soudcovským podtextem. Jediná dramatická hrdinská část patří tenoru, který v části De posuit třímá meč spravedlnosti a trestá povýšené a chudým pomáhá. Ve stejném duchu zazní arie altu. Trio sopránů a altu – Suscepit Israel připomíná záchranu izraelského lidu a jeho předurčení stát se vyvoleným národem. Následuje sborová fuga Sicut locutus est – připomínající slib daný potomkům Abrahámovým na věky věků. Mohutné závěrečné Gloria orámuje celé dílo vzestupnou triolovou řadou, připomínající opět Otce, Syna a Ducha svatého v jejich věčnosti. Provedení Magnificat, které je náplní tohoto koncertu je propojeno ještě 4 částmi pocházejícími z vánoční verze Magnificat Es dur, jež té D dur předcházela. Jde o vánoční části – Vom himmel hoch – zvěstuje příchod spasitelův, oslavné a jásavé Freut euch und jubiliert, vánoční Gloria in excelsis Deo a hloubavé s trio Virga Jesse floruit.

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Soli:

Soprán: Anna, Mikolajczyk, Kamila Zbořilová
Alt: Kamila Mazalová
Tenor: Jan Turčínek
Bas: Juraj Čiernik

Sbormistr: Jan Míšek/Tereza Válková
Koncertní mistr: Peter Zajíček
Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

4-3-2-2-1, 1-3-0-2, 0-3-0-0 cembalo, org (celkem 23 hráčů)

Sbor SSATB:

8S-4A-4T-4B (celkem 20 zpěváků)

Nastudováno v rámci LŠBH 2006

délka programu: asi 45 minut bez přestávky

Změna obsazení vyhrazena.