Ryba Originally

Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby je beze sporu nejznámější a nejhranější českou skladbou tohoto rozsahu. Přestože je stavěná stejně jako latinská hudební mše, jedná se o pastorální hru aplikovanou na liturgii tradiční mše. Pastorální ráz skladby je podtržen použitím nejen dobových (klasicistních), ale také tradičních lidových nástrojů. Nastudování v souladu s principy autentického provádění hudby starších slohových období přinese divákům zcela nový rozměr této slavné skladby, která vykresluje příběh Kristova narození na pozadí českého venkova.

Dílo zazní v originálních tóninách a s původním staročeským textem, tedy nikoliv ve velmi rozšířené transkripci Josefa Hercla. Naše provedení vychází z nejstaršího dochovaného opisu, resp. jeho vydání v německém nakladatelství Carus Verlag (M. Kuna).

Ludmila Peterková je samozřejmě známa širokému domácímu i zahraničnímu publiku, jako špičková virtuoska na moderní klarinet. V posledních letech se však Ludmila Peterková začala také intenzivně zabývat stylovou interpretací klasicistních děl na dobový nástroj. To sebou přináší nejen specifika z hlediska techniky hry na nástroj, ale také způsob interpretace v souladu s dobovou praxí, která se dotýká nástrojové artikulace, frázování, dynamiky, vedení melodické linky, ale i například využití sólového nástroje v orchestru.

Dodržení veškerých těchto interpretačních zásad i principů pak přináší hráčům i posluchači naprosto nevšední a neopakovatelný zážitek ze skladeb, o kterých si myslel, že je dobře zná. To je také společné pro Mozartův klarinetový koncert A dur i Rybovu Vánoční mši.

 

ORCHESTR: 1 / 1 / 1 / 1 / 1, 2fl, 2kl, 2cor, tr, 2fg, timp, org (16 hráčů)

SBOR: S-A-T-B (12 zpěváků)

DURATA: 70 minut bez přestávky

Ve staročeském originále

 

PROGRAM KONCERTU

W. A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur | K.622

1.      Allegro

2.      Adagio

3.      Rondo: Allegro

 

J. J. Ryba: Missa solemnis Festis Nativitatis di Jesu Christo

1.      Kyrie

2.      Gloria

3.      Graduale

4.      Credo

5.      Offertorium

6.      Sanctus

7.      Benedictus

8.      Agnus

9.      Závěr