Salieri, A.: Requiem

Osobnost italského skladatele, pedagoga a dirigenta Antonia Salieriho, opředena mýtem o nevraživosti vůči Mozartovi, vedoucí k jeho chladnému zavraždění, je možná i díky této fikci stále v popředí zájmu světové hudební veřejnosti. Největším důkazem svědčícím o tom, že Salieri neměl nejspíš vůbec zapotřebí se Mozartem zabývat je, že byl ve své době uznávaným, ctěným a finančně více, než zajištěným hudebníkem.

Jako operní skladatel se prosadil ve Vídni, Benátkách i Paříži, vyučoval Beethovena Czerneho, Hummela, Schuberta, Liszta a dokonce i Mozartova syna Franze Xavera. Zasloužil se nebývale o rozkvět hudební Vídně a kompozičně zasáhl do všech významných žánrů klasicismu. Piccolo requiem napsal původně (roku 1804) pro sebe, bylo však dříve (roku 1821) uvedeno na Moravě, na zámku Náměšť nad Oslavou. Poté až na Salieriho pohřbu roku 1825 ve Vídni. Requiem kompozičně vychází z klasicistní formy, ale homofonní charakter sborové sazby jej již odkazuje k ranému italskému romantismu 19. století.

Program:
• Overture Cublai, gran Kan de Tartari
• Scherzzi Hamonici vocali
• Organ concerto in C
• Piccolo Requiem c moll

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Soli:
• Soprán: Michaela Šrůmová
• Alt: Kamila Mazalová
• Tenor: Jaroslav Březina
• Bas: Ivo Hrachovec
• Sbormistr: Tereza Válková
• Koncertní mistr: Dagmar Valentová
• Dirigent: Roman Válek

Orchestr:

6-5-4-4-2, 2-2-2-2, 2-2-3-0 cembalo, org, timpani (celkem 39 hráčů)

Sbor SATB:

5S-5A-5T-5B (celkem 20 zpěváků)

Nastudováno pro projekt Salieri v Náměšti roku 2010

délka programu: asi 50 minut bez přestávky

Změna obsazení vyhrazena.