Barokní inspirace

Sborový koncert

Czech Ensemble Baroque Choir je elitním uskupením zpěváků, kteří díky svému sólistickému potenciálu dokáží hudbu prodchnout mimořádnou, jednotnou emocí a přiblížit divákům mimohudební obsah každého zpívaného díla. Právě proto je vysoce ceněn zejména zahraniční kritikou a je zván ke spolupráci se světovými sólisty, orchestry a dirigenty.

Právě proto, že umělecký záběr sboru je velmi široký, spojuje v sobě vokální koncert hudbu renesance a baroka s hudbou mnohem pozdější a nachází v ní zřejmá východiska, inspirace a pojítka.

Vokální koncert nabídne nejen skladby dvou „symbolů” vídeňské hudební kultury (J. Haydna a F. Schuberta), ale také romantickou tvorbu různých evropských národů – uslyšíme dílo italského labužníka Rossiniho, který svým přestěhováním do Francie zastupuje hned dva státy, německého židovského hudebního poety Mendelssohna Bartholdyho. Kde všichni tito autoři čerpali inspiraci? Co bylo zdrojem a možná i východiskem pro jejich vlstní tvorbu? Dost možná díla barokních mistrů jako Schütz, Purcell nebo Händel.

Právě k Händelovu odkazu se hlásí Franz Schubert ve své kantátě Mirjams Siegesgesang pro sólový soprán, sbor a hammerklavierúvarhany. V sólovém partu vystoupí sopranistka Markéta Böhmová. Tato kantáta tvoří nejvýživnější část celého koncertu, završuje jej a také jej uzavírá.

DURATA:

Asi 60 minut bez přestávky

ORCHESTR:

Hammerklavier/org

(1 hráč)

SBOR:

4S 4A 4T 4

(16 zpěváků)

PROGRAM KONCERTU

  • H. Schütz (1585 – 1672)             Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen
  • F. Mendelsohn (1809 – 1847)   Hebe Deine Augen auf
  • H. Schütz (1585 – 1672)             Das ist je gewißlich wahr
  • F. Mendelsohn (1809 – 1847)   Jauchzet dem Herrn
  • H. Purcell (1659 – 1695)            I Was Glad
  • G. F. Händel (1685 – 1759)        As pants the hart
  • J. Haydn (1732 – 1809    )           Six English Psalms – výběr
  • L. Cherubini (1760 – 1842)        Antifona sul canto fermo 8 tono per coro misto a 6 voci
  • G. Rossini (1792 – 1868)            Salve Regina
  • F. Schubert (1797 – 1828)         Mirjams Siegesgesang