Schütz, H.: Geistliche Chormusik

anthemsHeinrich Schütz se narodil v Köstritzu a jeho výjimečné hudební nadání objevil Moritz von Hassen-Kassel. Zpíval jako chlapec v pěveckém sboru, ale vydal se studovat právo do Marburgu, později však odešel do Benátek, kde studoval hudbu u Giovanni Gabrieliho. Následovně krátce působil jako varhaník v Kasselu a v roce 1615 se přestěhoval do Drážďan, kde získal místo dvorního skladatele u Saského dvora. V dílech Heinricha Schütze se spojuje vliv jeho dvou učitelů, Gabrieliho a Monteverdiho, v jeho hudbě je cítit extrémní citlivost pro zvuk a význam textu.

V roce 1648, tedy v roce vydání sbírky 29 motet Geisliche Chormusik byl Henrich Schütz již 35 let ředitelem hudby drážďanského dvora. Většina z těch let byla zastíněna hrůzami třicetileté války.

Prvních díl sbírky se sestává z 12 motet pětihlasých, druhý díl pak obsahuje 12 motet šestihlasých a 5 sedmihlasých. V rozsáhlé předmluvě Schütz jasně vyhraňuje kompoziční i interpretační styl.

Textově dílo čerpá převážně za Starého zákona, ale objevují se také Lutheránské a novozákonní texty.


Geistliche Chor-Music

Mit 5. 6. und 7. Stimmen

beydes Vocaliter und Instrumentaliter zugebrauchen

Auffgesetzet Heinrich Schützen

Worbey der Bassus Generalis auff Gutachten

und Begehren nicht aber aus Nothwendigkeit

zugleich auch zu befinden ist

Posvátná sborová hudba

s pěti, šesti a sedmi hlasy,

které mají být provedeny jak vokálně,

tak instrumentálně

od Heinricha Schütze

generál bas může být též realizován

dle libosti, ale ne nezbytně


PROGRAM KONCERTU:

Geistliche Chormusic (1648) – výběr

Kleine geistliche Konzerte I, Op.8 – výběr

· Eile mich, Gott, zu erretten

· Die Himmel Erzählen

· Ich bin eine rufende Stimme

· O süßer, o freundlicher

· Das ist je gewißlich wahr

· Unser wandel ist im Himmel

· Fürchte dich nicht

· Selig sind die Toten

· Die mit Tränen säen

· Wohl dem, der nicht wandelt im Rat

· Herzlich lieb hab ich dich, o Herr


ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Choir (12 nebo 18 zpěváků včetně soli)

 • Soli:
  Kamila Zbořilová – soprán
  Lucie Karafiátová – alt
  Jakub Kubín, Václav Čížek – tenor
  Martin Vacula, Jiří Miroslav Procházka – bas

 

 • umělecký přednes: Radovan Král/Martina Preissová
 • Varhanní pozitiv: Marek Čermák
 • Theorba: Marek Kubát/Karel Fleischinger
 • Sbormistr: Tereza Válková

 

Nastudováno pro Bacha na Mozarta! 2015

délka programu: asi 60 minut bez přestávky

Změna obsazení vyhrazena.