Schütz: Musikalische Exequien

Heinrich Schütz složil toto slavné dílo pro významnou příležitost, kterou byl pohřeb jeho panovníka Heinricha Posthumuse Reußa 1635/1636. Ze tří částí, které mají být zařazeny do tří různých částí zádušní mše, je první (formálně se jedná o duchovní koncert pro sbor a sólisty) založena na četných pasážích Bible. Poté následuje dvojsborové moteto vztahující se k textu kázání („Pane, kdybych měl jen tebe“) a vyznání Simeonovy víry („Pane, nyní můžeš svého služebníka propustit v míru“), kterému vzdálený sbor – jakoby z nebe – odpovídá „Blahoslavení mrtví“. Díky běžné objednávce hudby ke smuteční bohoslužbě vytvořil Schütz jednu z nejvíce imaginativních a zároveň nejintimnějších smutečních skladeb v historii hudby.

Toto mistrné dílo bude na koncertě konfrontováno s jiným dvojsborovým motetem. tentokrát však autora takřka neznámého, Johannese Schimracka, neboli Jána Šimráka. Jedná se o Slovenského skladatele 1. poloviny 17. století. Již v době svého působení ve Spišském Podhradí byl uznávaným komponistou a dobové prameny jej chválí i jako vynikajícího organistu. Koncem 17. století, po násilné rekatolizaci, však jeho dílo upadlo v zapomnění a a oživily ho až moderní muzikologické výzkumy. Mezi 54 skladeb, které se zachovaly do dnešní doby patří především rozsáhlejší vícehlasá díla pro 8, 12 až 20ti hlasé vokální nebo vokálně instrumentální tělesa. Takové je i působivé moteto Jauchzet dem Herren.

SOLI:
Pavla Radostová, Lucie Netušilová Karafiátová, Martin Ptáček, Jakub Kubín, Tomáš Kočan, Filip Novotný, Jiří Miroslav Procházka

PROGRAM:
H. Schütz: Musikalische exequien
J. Šimrák: Jauchzet dem Herrn
(Nastudováno pro cyklus Bacha na Mozarta! 2019)

ÚČINKUJÍ:
Czech Ensemble Baroque Choir – sbormistr Tereza Válková
Le nuove musiche – umělecký vedoucí: Jakub Mitrík
theorba: Jakub Mitrík
varhany: Marek Čermák
viola da gamba: Mateusz Kowalski