Stravinski, I.: Svatba

Stravinského balet Svatba (Svaděbka, Les Noces) jsou zhudebněná ruská pořekadla a říkanky ve scénickém provedení pro zpěváky a tanečníky. Stravinskij dlouho zvažoval instrumentaci. Jelikož chtěl, aby dílo znělo „mechanicky“, rozhodl se pro neobvyklé řešení čtyř klavírů a souboru bicích nástrojů. Premiéra se uskutečnila až za šest let po dokončení kompozicev pařížském divadle Sáry Bernhardtové.Jedná se o jedno z nejnáročnějších děl pro pěvecký sbor.

Slovo choreografky:Stravinského svatba tepe rituální symbolikou. A opět zde vystupuje do popředí slovo. Na jedné straně zde rytmizovaná řeč z úryvků lidové poezie nabývá magického významu, strhává tanečníky do živočišnosti až surovosti dávných pohanských obřadů. A na straně druhé slova modlitby k Bohorodičce, andělům a svatým Kosmovi a Damiánovi prožitek ukotvují ve světě Pravoslaví. On a ona jakoby byli zkoušeni neviditelnými silami země. Někde za tím vším cítíme obrovskou víru a pokoru. Slova rituálů silou rytmu vyvolávají kýžený osud. A pak rázem slov není třeba. Jen On a Ona a zvony hudby Stravinského. Božské spojení, božská ikona, Adam a Eva… a někde na počátku letící šíp Amorův.

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Choir

Taneční soubor Hradišťan

Středoevropský soubor bicích nástrojů Brno DAMA DAMA
• Soprán: Anna Mikolajczyk
• Mezzosoprán: Lucie Hilscherová
• Tenor: Jaroslav Březina
• Bas: Jurij Kroglov
• Karel Košárek, Ladislav Doležel, Alexandr Starý, Martin Levický: klavíry
• DAMA DAMA – umělecký šéf Dan Dlouhý
• Kostýmy a výtvarná koncepce projekcí: Eva Jiřikovská
• Světelný design: Daniel Tesař
• Video art: Jakub Jelen
• Dramaturgická spolupráce Michal Stránský
• Sbormistr: Tereza Válková
• Dirigent: Roman Válek
• Choreografie a režie: Ladislava Košíková

Orchestr:

4 klavíry, bicí (celkem 12 hráčů)

Sbor SATB:

12S – 12A – 12T – 12B (celkem 48 zpěváků)

Poznámka: Projekt je možné realizovat i jako koncertní program bez scénické složky.

Nastudováno pro Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl 2011

Spustit videoukázku

délka programu: asi 30 minut bez přestávky
Změna obsazení vyhrazena