Telemann, G. P.: Der Tag des Gerichts

Der Tag des Gerichts (TWV 6:8) je oratorium pro sóla, sbor a orchestr, které Telemann zkomponoval, jako své poslední oratorium v roce 1762.

Der Tag des Gerichts

Jedná se o Singgedicht na téma „posledních věcí člověka,“ jak je zná křesťanská věrouka dodnes (smrt, poslední soud, peklo a nebe). Text napsal básník, filozof a teolog Christian Wilhelm Alers, který byl Telemannovým žákem. Oratorium má 4 části, čtyři  „Betrachtungen“, doslovně tedy „pozorování“ nebo „rozjímání“.

 V prvním rozjímání Bůh přichází se svými svatými, aby soudil svět. To zesměšňuje Bezvěrec (Unglaube). Odporuje mu však Rozumnost (Vernunft), která zdůrazňuje skutečnost Posledního soudu, který je pak potvrzen Náboženstvím (Religion) i citací učených filosofů. Ani Výsměch (Spötter) si s lidmi nevěděl rady. Sbor Věřících (Gläubigen) očekává v nadcházejícím Božím soudu spásu pro dobré lidi a spravedlnost pro lidi zlé.

Druhé rozjímání začíná sborem, který oznamuje příchod Ježíše – pod jeho spravedlivým hněvem se hroutí světy za hřmění hromu, šlehání blesků i příchodu povodně. Víra (Glaube) oslavuje, že věřící z těchto hrozných podmínek, kdy zuří všechny živly, povstávají a vstupují mezi anděly do nebe.

Třetí rozjímání je popisem Ježíšova soudu. Oddanost (Andacht) spatřuje Božího anděla pomsty Posledního soudu. Svět je rozdělen na spravedlivé po pravici a na zavržené po levici. Oddanost (Andacht) pak vidí zlatý Trůn Syna člověka, jenž bude žehnat i trestat. Bezvěrec dostane strach z Ježíšova rozsudku a sbor Neřestí (Chor der Laster) starozákonně žádá hory, aby je pokryly, a moře, aby je zaplavilo.

Čtvrté rozjímání je poděkováním nebešťanů za spásu spravedlivých a jejich život s Ježíšem v nebi za zpěvu tří spasených duší, Sbory Blažených a vyznání Jana Evangelisty. Všichni provolávají „Bohu sláva!“

Účinkují:

SOLI:

 • Der Spötter: Jaroslav Březina
 • Jesus, Johannes: Tadeáš Hoza
 • Religion: Romana Kružíková
 • Die Andacht: Jiří Miroslav Procházka
 • Der Glaube: Markéta Böhmová
 • Der Erzangel: Pavla Radostová
 • Die Vernunft: Lucie Netušilová Karafiátová
 • Seliger 1: Jakub Kubín
 • Seliger 2: Matej Benda

 • Sbormistr: Tereza Válková
 • Koncertní mistr: Josef Žák
 • Dirigent: Roman Válek
 • Režie: Radim Vizváry

ORCHESTR:

5-4-3-2-2, 2ob, 2cor, fg, 2tr, the, org, cem, timp (27 hráčů)

SBOR: SATB (16 zpěváků)

DURATA: asi 70 minut bez přestávky

V německém originále

Nastudováno pro Hudební festival Znojmo 2021 (premiéra 23. 7. 2021)

Možno provést ve scénické i koncertní verzi.