Tůma, F., I.: Te Deum (1745)

Jméno Františka Ignáce Tůmy bývá uváděno mezi osobnostmi naší hudby na důležitém místě.  Má mnoho společného s Janem Dismasem Zelenkou, kolegou o generaci starším a dnes mnohem známějším. Oba patřili k našim prvním krajanům, kteří se uplatnili v evropských metropolích, oba byli na konci života okolím chápáni jako nemoderní, neboť došli k vlastní syntéze pozdně barokní tradice a k dobovým módám se stavěli velmi vybíravě. Ačkoliv F. I. Tůma nijak neváhal využít výrazových možností „galantního“ stylu a raného klasicismu, patřil ještě ke generaci, která ovládala starý styl a nevzdávala se ho a držel se po celý život řemesla, kterému se přiučil u svého učitele Fuxe. Zejména Tůmovy chrámové skladby prokazatelně znal Haydn i Mozart, kteří by bez ovládnutí kontrapunktického umění ve „vídeňské tradici“ těžko obstáli. Tůmova hudba však stále čeká na své „objevení“, protože dodnes neznáme ani přesný počet jeho skladeb, neboť jejich úplný katalog ještě nevznikl. Dílo F. I. Tůmy představuje plnohodnotné kulturní hudební. Czech Ensemble Baroque a vydavatelství Supraphon vydalo v roce 2021 Tůmovo Requiem a Miserere. Te Deum a Missa Veni Pater Pauperum je druhým projektem víceletého cyklu, jenž by měl zmapovat a zviditelnit málo známé dílo fenomenálního skladatele, který působil jako kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Tůmova hudba byla i současníky velmi ceněna zejména pro sugestivní ztvárnění daných textů z hlediska hudebních motivů a afektů. Kantáta Te Deum patří mezi slavnostní kompozice z období Tůmova působení v kapele královny vdovy v 50. letech 18. století. Mše, která má rovněž slavnostní a jásavý charakter, je z dřívějšího období, komponována nejspíše pro vídeňský klášter Schott.

OBSAZENÍ:

Orchestr.: 3-3-0-1-1 | 4tr, fg, org, timp  (15 hráčů)

Sbor: 3S, 3A, 3T, 3B (12 zpěváků)

SOLI: S-A-T-B

PROGRAM KONCERTU:

FRANTIŠEK IGNÁC TŮMA (1704-1774)

Te Deum (1745)

 • Te Deum laudamus
 • Te gloriosus
 • Tu devicto
 • Te ergo quaesumus

Sinfonia Ex C

 • Allegro
 • Andante
 • Menuet
 • Allegro

Missa Veni Pater Pauperum (1733)

 • Kyrie
 • Gloria
 • Credo
 • Sanctus & Benedictus
 • Agnus Dei