Vánoce českých kantorů

Hudba českých kantorů představovala velmi významnou epochu v dějinách naší hudební historie.  Kantorské povolání se velmi často v rodinách dědilo a proto známe celé rody (Brixi, Benda, Dusík a další), jejíchž příslušníci formovali a rozvíjeli hudební myšlení a vnímání mnoha generací. Vedle provozování duchovní hudby na kostelních kůrech mnohdy kantoři i komponovali. Nejčastěji se jednalo o účelové, příležitostné skladby pro kostel, a školu, která tvořila předěl mezi hudbou lidovou a hudbou vrcholně artificiální, ke které však jednoznačně směřovala.

Jedním z mnoha druhů kompozic, kterým se kantoři věnovali, byla hudba pastorální.  Různé pastorely na český text se postupem času rozvinuly do pastorálních mší.

Za první vánoční mši české hudby je považována Mše D dur Antonína Reichenauera (1694–1730), který je také uváděn jako jeden z prvních tvůrců pastorel .

Počátky pastorální hudby nalézáme tedy již v období vrcholného baroka a reprezentují ji například Šimon Brixi nebo Tomáš Norbert Koutník,  přes počátky klasicismu (Jiří Ignác Linek či Václav Jan Kopřiva) ,aby dosáhl svého završení v osobě Jakuba Jana Ryby. Po tomto rozmachu došlo již k utlumení žánru a mezi posledními kantory, kteří se pastorální hudbě věnovali můžeme zmínit Jana Michaličku a Jana Kyptu.

V pastorelách se objevují nejenom lidové motivy, ale i citace melodií lidových koled. Tyto malé kantáty, ve kterých vystupují rozličné postavy (pastýři, tři králové, vesničané aj.) jsou velmi typickým prvkem české hudební kultury a proto jsme jim věnovali samostatný Vánoční program.


PROGRAM KONCERTU:

Tomáš Norbert Koutník (1698 – 1775):

Pastorella „Hej, hej, jeden i druhej

(T, B solo, tuba pastoralis solo, orchestr a sbor)

Tempore Adventus „Ó vinšovaná hodina“

(S, A solo, orchestr)

František Ignác Tůma (1704 – 1774)

Partita pro flauto traverso C dur

(Intrada – Adagio – Bourlesque)

Tomáš Norbert Koutník (1698 – 1775)

Pastorella Hanatica

(B, B solo, orchestr)

Offertorium Pastorale

(tuba pastoralis solo, orchestr a sbor)

Přestávka

Václav Jan Kopřiva (1708 – 1789)

Missa Pastoralis in D

(S, A, T, B solo, tuba pastoralis solo, orchestr a sbor)


DURATA:

asi 70 minut bez přestávky

ORCHESTR: 1-1-1-1-1, tp, fl, fg, the, org (10 hráčů)

SBOR: 2S 2A 2T 2B (8 zpěváků)

V českém/latinském originále

Premiéra: Bacha na Mozarta! – prosinec 2021